Jakob jobber som arealplanlegger hos Norconsult

Kan du fortelle litt om jobben din?

Jeg jobber som arealplanlegger hos Norconsult som er Norges største tverrfaglige konsulentbedrift. Jeg skrev kontrakt med Norconsult mens jeg arbeidet med masteroppgaven min og var dermed sikret jobb før jeg var ferdig med studiet. 

Jeg jobber på kontoret i Stavanger på avdelingen plan, arkitektur og landskap. Som planlegger kan jeg da arbeide tett med arkitekter og landskapsarkitekter i tverrfaglige prosjekter. Det er mange erfarne kollegaer og det er alltid rom for å spørre om hjelp og få veiledning. Som nyutdannet gir dette en stor trygghet. I tillegg legger Norconsult vekt på videreutdanning og sender medarbeidere på faglige seminarer og kurs innen f.eks. prosjektledelse og software.

Les mer om studieporgrammet By - og regionplanlegging (5-årig)

Hos Norconsult opplever jeg å ha store muligheter til å utvikle meg, og til å jobbe med det jeg selv engasjerer meg for eller ønsker. Jeg har forskjellige arbeidsoppgaver i alt fra små prosjekter som går over et par måneder, til større prosjekter som går over flere år. 

Typiske arbeidsoppgaver er utarbeidelse av reguleringsplaner med ulike plandokumenter, mer kreative arbeidsoppgaver i form av mulighetsstudier, tegning av kart, planer og illustrasjoner og 3D-modellering. I tillegg krever noen oppdrag at jeg drar på befaringer og feltarbeid utendørs. 

Les også: Eirik jobber med byplanlegging i Nordre Follo kommune

Det som gjør jobben ekstra spennende er å ha muligheten til å forme min egen arbeidshverdag, arbeide med ulike oppgaver i så vidt forskjellige prosjekter og å være en del av en så stor bedrift med masse kompetanse innenfor både mitt og andre fagfelt.

Hvordan benytter du deg av det du lærte i studietiden?
Jeg opplever at utdanningen fra NMBU og fagkombinasjonen på studiet er som skreddersydd for den jobben jeg har i dag. 

De store praktiske og tverrfaglige prosjektfagene, sammen med landskapsarkitektur og eiendomsutvikling, var veldig lærerike. Derfor har det vært gøy å komme til Norconsult å se at de legger vekt på, og ser verdien av, tverrfaglighet. Gjennom studiet har jeg fått innblikk i ulike studieretninger og fagfelt, og opplever det som en stor fordel å ha kjennskap til hvordan landskapsarkitekter og eiendomsutviklere jobber og tenker. Med denne erfaringen har jeg gode forutsetninger for å samarbeide med fagfelt som landskapsarkitektur, VA- og veiingeniører, samt arkitekter og byggingeniører. I tillegg gir prosjektfagene en god forståelse av hvordan planprosesser fungerer og det gir kjennskap til plandokumenter, analyser og utredninger - som jeg jobber mye med i dag.

Les mer: Johannes jobber med samferdselsprosjekter i Asplan Viak

Kompetansen studiet ga meg innen kart og digitale verktøy er også noe jeg benytter mye i jobben min i dag. Å kunne lese og forstå kart er essensielt innenfor planfaget. I tillegg ser jeg hvor viktig det er å kunne beherske ulike digitale verktøy.

Ellers har de planteoretiske og juridiske fagene gitt meg den faglige tyngden jeg opplever at forventes av meg som utdannet planlegger. Jeg opplever ellers at en planutdanning fra Ås stiller faglig sterkt i arbeidslivet.

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren? 

Etter videregående var jeg usikker på hva jeg ville gjøre videre. Jeg jobbet innen skole og barnehage og tok ingeniør forkurs som privatist med tanke på å begynne på sivilingeniørmasteren byutvikling og urban design ved Universitet i Stavanger fordi jeg syns det hørtes ut som et spennende studie. I stedet tok jeg et årsstudium i historie. Et av fagene jeg hadde der var norsk byhistorie. Dette gjorde at jeg fikk øynene enda mer opp for byplanlegging – slik at jeg til slutt søkte meg inn på by- og regionplanlegging ved NMBU. 

Les også: Ludvig jobber med togprosjekter i BaneNOR

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?
Jeg husker best alle hyggelige medstudenter og alle engasjerte og kompetente forelesere. I tillegg husker jeg godt studieturene vi hadde til København og Amsterdam. Disse var fine, både faglig og sosialt.

Published 6. February 2020 - 15:41 - Updated 28. February 2020 - 12:28