Caroline Ålum Solberg

Du har tidligere vært ansatt som  trainee i Norsk Landbrukssamvirke, en 2-årig stilling med arbeidssted på Landbrukets Hus i Oslo. Hva gjorde du i den jobben?

Trainee-stillingen var lagt opp sånn at jeg skulle innom fire ulike aktører i landbruket i løpet av tiden min der og bli godt kjent med hvordan de jobber. Jeg begynte i konsulentfirmaet AgriAnalyse i september 2017 der jeg skrev en rapport om sveitsisk jordbrukspolitikk. Hos Norges Bondelag hjalp jeg til med det som trengs på næringspolitisk avdeling og fulgte jordbruksforhandlingene tett. Deretter var jeg hos Bondens marked og avsluttet hos Norsk Landbrukssamvirke første halvår av 2019. Stillingen bød på både stort ansvar og stor frihet, og jeg kunne i stor grad være med å forme arbeidsoppgavene mine selv.

 Du har skapt podcasten "Bak maten med Caroline", hvordan kom du på denne ideen?

«Bak maten med Caroline» er en forlengelse av «Bak maten – en podcast om bærekraft», som jeg lagde da jeg jobba som trainee hos Norsk Landbrukssamvirke. Etter to år som traniee satt jeg igjen med masse verdifull erfaring og kunnskap om en fantastisk, men også litt satt næring. Jeg skapte derfor «Bak maten» for å utfordre en del av det jeg opplevde som etablerte sannheter, og løfte frem andre og uavhengige stemmer. Podcasten er derfor et sted man kan finne nyansert og uavhengig kunnskap om mat og landbruk. Jeg samarbeider ofte med næringa, men gjør det alltid på min måte.

 Hvilken utdanning tok du?

Jeg tok en bachelorgrad i plantevitenskap og en mastergrad i agroøkologi. Før jeg begynte på NMBU var jeg et halvt år på Bali hvor jeg studerte kulturpsykologi og flerkulturell forståelse. I masteroppgaven min ble alt relevant da jeg besøkte landbrukskooperativer på landsbygda i Nicaragua.

 Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Hensikten med podcasten er å prøve å finne ut hvordan et bærekraftig matsystem kan se ut. Det var derfor nyttig at jeg var innom mange perspektiver og emner da jeg studerte og tar med meg en bred og helhetlig landbruksforståelse. Fra plantevitenskapen har jeg med meg en forståelse av hva som foregår på jordet, hva god agronomi innebærer og lett for å forstå tekniske problemstillinger knyttet til jordbruk. Jeg valgte å ta en mastergrad i agroøkologi for å sette denne kunnskapen i en samfunnskontekst og dykke ned å hva bærekraftig landbruk innebærer på flere nivåer enn på jordet. På mastergraden inkluderte jeg en del emner som gikk på internasjonalt landbruk og matsikkerhet fra Noragric. Alle disse tingene har vært svært relevante for meg å ha som et bakteppe når jeg intervjuer mennesker med ulike perspektiver og innganger til mat og landbruk.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Sånn jeg så det var det ingen andre universiteter som hadde en så bred utdanning innen mat og jordbruk, og det var det eneste jeg ville studere!

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Det som har vært aller viktigst for meg hele veien har vært å lytte til magefølelsen og interessene mine. Også når det ikke nødvendigvis har gitt mening i hodet. Jeg tror det er viktig å være åpen for at veien blir til mens man går, og ikke tenke så mye på hvor man “kommer til å ende opp”.  Veldig ofte er det noe annet enn man hadde sett for seg uansett. 

Jeg tenker også at det er viktig å huske på å ha det gøy mens man studerer, og bygge gode relasjoner og nettverk. Min erfaring er at karakterer ikke er alt, så nyt studietiden, men sørg for å stå til eksamen. Det er garantert ikke alle emner som faller i smak, men tiden går fort. Plutselig sitter du der med en bachelor- eller mastergrad, som har blitt en grunnmur for karrieren din fremover.

 Dine erfaringer med NMBU?

Jeg er kjempefornøyd med studieårene mine i Ås. Tiden har vært preget av små klasser, nært forhold mellom studenter og professorer og masse praktisk erfaring både fra lab og felt!

Published 21. mars 2018 - 11:28 - Updated 2. April 2021 - 11:57