Fikk regnskapsførerjobb før fullført bachelorgrad

Marte Caroline Walter.
Marte Caroline Walter. Photo: KPMG


Marte jobber med regnskapsføring i avdelingen Accounting & Compliance i KPMG. Her jobber hun med kollegaer som har ulike former for økonomiutdanning.
- De fleste har master og er autoriserte regnskapsførere. De som har bachelorgrad, har i tillegg relevant jobberfaring fra tidligere. Så vidt jeg vet er jeg den eneste i avdelingen som kommer rett fra studiene etter bachelor, sier hun.

Fra deltid til heltid

Marte fikk deltidsstilling i KPMG Accounting i slutten av det andre året på bachelorprogrammet. Jobben ble en lærerik periode og inngangsporten til heltidsstillingen hun har i dag.
- Jobben jeg hadde hos KPMG ved siden av studiene det siste året på bachelor betydde mye for den faglige forståelsen min. Kombinasjonen av teori gjennom studiet og praktisk arbeid på jobben ga meg optimalt læringsutbytte. Etter et halvt år som deltidsansatt begynte jeg å forhøre meg om mulighetene for å jobbe fulltid hos KPMG, og før jeg hadde startet det siste semesteret på bachelor, så hadde jeg signert fulltidskontrakt, sier hun.

- Hva er en typisk oppgave i jobben din?
- Hovedoppgavene mine består i å fakturere kunder, bokføre bilag og bankavstemming. Jeg har også ansvaret for å ansette nye studenter til deltidsstillinger i vår avdeling. Hittil har jeg ansatt tre studenter, én av dem fra Handelshøyskolen. Dette har gitt meg mye lærerik erfaring innen organisering og ledelse. Jeg har i tillegg per dags dato regnskapsansvaret for én kunde, der jeg på slutten av hver periode fullfører og avslutter regnskapet deres. Kundeporteføljen min vil vokse i løpet av året.

- På hvilken måte er utdanningen din relevant for din nåværende stilling?
- Utdanningen jeg tok ved Handelshøyskolen er svært relevant for min nåværende stilling. Arbeidsoppgavene mine omfatter stort sett områder jeg har vært innom i løpet av studiet, både når det kommer til de kvantitative fagene som finans, driftsregnskap og budsjettering, elektronisk regnskapsføring og skatterett, men faktisk har også de kvalitative fagene vist seg å være relevante. Dette gjelder særlig emnene i organisasjonsteori, strategi, markedsføring og juss. Selvfølgelig har jeg også måttet lære mye nytt etter at jeg begynte å jobbe (praktisk erfaring er noe helt annet enn teoretisk kunnskap), men de fagene jeg har hatt i bachelorgraden har fått meg langt på vei i mine nåværende arbeidsoppgaver.  

- Hva er dine tanker om bachelorstudiet?
Jeg er veldig fornøyd med studietiden min. Jeg likte oppdelingen av semesteret der vi startet intensivt med et 5-poengs blokkfag, og deretter brukte tiden på resterende 25 poeng. Det at vi nesten helt fra starten hadde muligheten til å legge opp vårt eget studieløp med valgfag og blokkfag gjorde studiehverdagen mer tilpasset hver enkelt, dette likte jeg godt. Jeg var også godt fornøyd med foreleserne, og synes det er et spennende fagmiljø på Handelshøyskolen.

- Hva er det første du tenker på når du ser tilbake på studietiden i Ås?
Det første jeg tenker tilbake på ved studietiden er de gode vennene jeg fikk, UKA (jeg var så heldig at UKA ble arrangert to av de tre årene jeg studerte i Ås) og faktisk også de fagene jeg trodde kom til å bli tøffe/vanskelige, men som viste seg å bli mine beste fag (kanskje særlig på grunn av gode forelesere). Dette gjelder i hovedsak statistikk og økonometri.
… og jeg må jo selvfølgelig også nevne de flotte omgivelsene på universitetet, med hageanlegg og blomster, og bygningene som nærmest minner om en engelsk kostskole.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Jeg har ett spesifikt råd til alle studenter: engasjer deg ved siden av studiene! Dette er gull verdt i en jobbsøkersituasjon. Jeg var alt for dårlig til å engasjere meg de første årene av studiet, men begynte å jobbe deltid hos KPMG i tredje klasse. Her fikk jeg brukt og testet ut mye av teorien jeg hadde lært i løpet av studiet, og dette gjorde det faktisk lettere å henge med i pensum det siste året. Dessuten er det lurt å få en fot innenfor næringslivet allerede mens man er student, da dette gjør det lettere å bli tilbudt fulltidsstilling senere.

- Vil du anbefale studiet du har tatt til andre?
- Jeg vil absolutt anbefale studiet Økonomi og administrasjon til andre. NMBU tilbyr noe annet enn de rene økonomiskolene. Det er mer faglig og sosial dybde og dette synes jeg har gjort studiehverdagen spennende. Noe av grunnen til at jeg begynte i Ås er fordi jeg ønsket noe litt annet, noe som skilte seg ut. Dette synes jeg Handelshøyskolen ved NMBU gjør.

- Hva er dine karriereplaner for framtiden?
- Planene for fremtiden er ikke helt lagt enda. Jeg skal jobbe hos KPMG et par år til, så er planen å gå videre på master, sannsynligvis i utlandet. Retning har jeg ikke bestemt meg for enda, men jeg er sikker på at noen år hos KPMG vil hjelpe meg å finne hvilke faglige områder jeg interesserer meg for. Etter det er mulighetene store for at jeg kommer tilbake til KPMG og fortsetter å jobbe der noen år.

Published 20. januar 2014 - 16:25 - Updated 3. April 2018 - 19:45