Økonom i AF Gruppen

Ole Alexander Søjbjerg
Ole Alexander Søjbjerg
Photo
Privat
Som økonom i AF Gruppen Norge AS jobber Ole Alexander i hovedsak med regnskap. Mye av arbeidsdagen dreier seg om kontering, bilagsføring, bokføring, avstemming og andre regnskapsoppgaver. I tillegg har han en del administrative oppgaver i selskapet, som er HR-relatert.


Relevant utdanning
Jobben fikk han først som et vikariat gjennom et bemanningsbyrå, men etter 9 måneder ble den gjort om til fast stilling. Stillingen han har krever bachelorgrad i økonomi, og gjerne relevant praksis og dataferdigheter i MS Office og regnskapsprogrammet Agresso. Han forteller at utdanningen han tok ved NMBU er veldig relevant.

-  I jobben min er selvfølgelig regnskapsemnene jeg tok relevante, men også det jeg lærte i mikroøkonomi, skatterett og organisasjon har jeg fått god bruk for. Arbeidsdagen består av enkeltsegmenter fra hver av disse fagene.

Fornøyd med studiene
Ole Alexander valgte bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved NMBU etter anbefalinger fra venner, som fortalte om gode forelesere og godt studentmiljø. Han har ikke angret på valget.

- Jeg er svært fornøyd med studiene jeg tok ved NMBU, og satt pris på at nysgjerrighet og dyktighet premieres. I ettertid ser jeg også at det faglige innholdet i forelesningene er relevant til arbeidslivet som kommer etterpå, sier han.

Published 1. desember 2015 - 15:57 - Updated 3. February 2017 - 11:50