Fikk revisorjobb med bachelorgrad i bagasjen

Katrine startet i høst i revisjonsavdelingen ved PricewaterhouseCoopers AS (PwC) i Oslo. Hun forteller at de nyansatte i PwC har veldig ulike erfaringer og for å gi de nyansatte felles basis, og for å gjøre dem best mulig forberedt på en hverdag som revisor, så besto kursingen av både teori og rollespill.


Etter å ha gjennomført fire intensive uker med kurs sammen med nyansatte fra hele landet, begynte hverdagen som revisor.


Varierte arbeidsdager
- Dagene som revisor er veldig varierte, og består både av å være på kontoret, samt mye arbeid ute hos klient. Om høsten er typiske arbeidsoppgaver å kartlegge selskapenes internkontroll, som en forberedelse til årsoppgjøret. Årsoppgjøret er den travleste tiden i revisjonsbransjen og strekker seg fra nyttår til rundt påske, sier hun.

- Hvor relevant var utdanningen du tok hos oss?
- Det er ikke til å komme bort i fra at det er stor forskjell mellom teori og praksis, og det at man til tider føler at man er på bortebane når man blir kastet ut i nye arbeidsoppgaver. Da er det godt å ha med seg den faglige tyngden fra NMBU: for når man gjenkjenner begreper og modeller fra undervisningen, føles det hele mye mer betryggende. Av og til tar jeg også meg selv i å tenke at arbeidsgiver har lagt til grunn at jeg skal ha den faglige ballasten som skal til for å løse de respektive arbeidsoppgaver, og det i seg selv er jo en anerkjennelse av NMBU som institusjon.

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- Jeg valgte å studere ved NMBU, av den enkle grunn at jeg hadde flere venninner som studerte her, og fikk inntrykk av at NMBU kunne tilby et svært godt og trygt studentmiljø. Dessuten er det nå så mange institusjoner som tilbyr bachelor i økonomi- og administrasjon, at for å skille meg ut, tenkte jeg at NMBU ville være et godt valg. Dette fordi det er en institusjon med en gjennomgående grønn profil, noe som blir stadig viktigere og viktigere, og fordi man har mulighet til å velge en del fag som man ikke finner andre steder.

- Hva er dine erfaringer med NMBU?
- Jeg har veldig gode erfaringer med NMBU, og institusjonen levde absolutt opp til forventningene, både faglig og sosialt. Jeg vil også trekke frem at jeg opplevde det som veldig positivt at det er en tverrfaglig institusjon, hvor man lett blir kjent med studenter på andre studieretninger. Dessuten vil jeg trekke frem nærheten til professorer og forelesere som et stort pluss; de tok seg mer enn gjerne tid dersom man hadde spørsmål.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Det aller viktigste rådet jeg kan gi, må være at man må finne et studie man trives med. Når man finner det rette studiet, blir det som en lek, og man gyver løs på nye arbeidsoppgaver med iver og glede. Allikevel er det viktig å huske på og ha et liv utenom studiene også, og på Ås finnes det noe for nær sagt hver en smak.

Katrine Bjerkebæk

Katrine Bjerkebæk

Foto
Stian S. Skistad

Published 9. desember 2014 - 14:37 - Updated 3. February 2017 - 11:51