Bachelor / Husdyrvitenskap

Bachelor / Husdyrvitenskap

Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert i dyrevelferd, ernæring eller avl? Velg studieretning hest, fiskeoppdrett eller husdyr.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
En avsluttet bachelorgrad kan kvalifisere til rådgiver eller konsulentstillinger i landbruksorganisasjoner, og i offentlige og private bedrifter innen moderne matproduksjon. Studiet gir også et godt grunnlag for å drive egen bedrift innen landbruket. I tillegg gjør studiet deg kvalifisert for ledelse av store driftsenheter innen moderne matproduksjon.
Hva lærer du?

Du lærer husdyrbiologi og kan velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Du kan produksjonsplanlegging i konvensjonelt eller økologisk jordbruk, og vet hvordan husdyrhold kan kombineres med ”grønn omsorg” og fokus på samspill mellom dyr og mennesker.

Kort om studiet

Studiet starter med innføringsemnet i husdyrbiologi og produksjon. Emnet setter nasjonal og regional produksjon i et globalt perspektiv. Du lærer videre om avl og genetikk, ernæring, etologi og fysiologi. I tillegg kommer emner i kjemi, økonomi, statistikk, filosofi og vitenskapsteori.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Velger du spesialisering på hest inngår fag innen etologi, avl og ernæring på hest. Bacheloroppgaven vil også være på hest. Ellers er det lagt opp til mange kurs innenfor økonomi, administrasjon og ledelse.

Velger du spesialisering på fiskeoppdrett vil 3. studieår være lagt opp med fag innen avl, ernæring, produksjonsteknologi og dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk.

Det oppfordres til delstudier i utlandet!

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2019 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis 5 Obligatorisk emne
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring 5 Obligatorisk emne
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi 5 Obligatorisk emne
Spesialpensum 0 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell husdyravl 10 Minst en av
Husdyretologi og dyrevelferd 10 Minst en av
Hestens etologi 5 Obligatorisk emne
Avl på hest 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Generell husdyravl 10 Obligatorisk emne
Husdyretologi og dyrevelferd 10 Obligatorisk emne
Fôranalyse i husdyrproduksjon 5 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Studieretning Hest
Emne Sp
Generell ernæring 10 Minst en av
Ernæring av hest 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Generell ernæring 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk 5 Obligatorisk emne
Generell akvakultur - ernæring 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1 5 Valgfritt
Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland 5 Valgfritt
Limnologi / ferskvannsøkologi 10 Valgfritt
Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Kraftfôr 5 Valgfritt
Grovfôr 5 Valgfritt
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering 10 Valgfritt
Landbrukspolitikk 10 Valgfritt
Mjølkeproduksjon på ku og geit 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Eksternregnskap 10 Minst en av
Driftsregnskap og budsjettering 10 Minst en av
Bærekraftig entreprenørskap 5 Minst en av
Introduksjon til atferdsøkonomi 5 Minst en av
Regresjon 5 Obligatorisk emne
Bacheloroppgave 15 Obligatorisk emne
Studieretning: Studieretning Fiskeoppdrett
Emne Sp
Akvakultur - avl og genetikk 5 Valgfritt
Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 Valgfritt
Produktkvalitet, kjøtt og fisk 5 Valgfritt
Produktkvalitet Akvakultur 5 Valgfritt
Produksjonsteknikk i akvakultur 10 Valgfritt
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2 5 Valgfritt
Fiskeforvaltning 10 Valgfritt
Studieretning: Studieretning Husdyr
Emne Sp
Produktkvalitet, kjøtt og fisk 5 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Kjøttproduksjon på storfe og sau 10 Valgfritt