Ingrid Johnsbråten

Hvor jobber du nå?

Etter at jeg var ferdig med min mastergrad på NMBU våren 2015 startet jeg å jobbe i et privat oppmålingsfirma, Terratec AS, hvor jeg fortsatt jobber i dag. Terratec er totalleverandør innenfor kart- og oppmålingstjenester, og har hovedkontor i Oslo, hvor jeg har min arbeidsplass. De har også kontorer i Bergen og Trondheim, samt avdelinger både i Stockholm i Sverige og i Helsinki i Finland.

 

Hva gjør du i din jobb? Fortell!

I min jobb i dag er jeg i hovedsak produksjonsleder og fagansvarlig for all datainnsamling med bilbårne lasersystemer (mobile mapping systems). Det betyr at jeg koordinerer operatører og utstyr på de ulike prosjekter vi har. Jeg har mye samarbeid med prosjektledere, og med andre produksjonsledere for andre datainnsamlingsmetoder og for prosessering. Ofte er oppdragene sammensatte og krever en kombinasjon av flere typer av data, for eksempel laserskanning fra fly, georadar under bakken eller supplerende tradisjonell landmåling. Her kommer bredden i bedriften til sin fulle utnyttelse.

Prosjektene kan varierer i størrelse fra bare noen uker, til flere år. Kundene er både fra det private og offentlige, og typiske oppdrag for min seksjon er innenfor samferdselsprosjekter på veg og bane.

Da jeg startet i jobben i 2015  var det som operatør, og jeg satt også en liten periode med prosesseringen av data i løpet av de første årene. Erfaring fra å ha jobbet både med datainnsamling i felt og med bearbeiding har jeg mye nytte av i min jobb som produksjonsleder i dag, særlig med planlegging, opplæring og oppfølging av personell og utvikling i produksjonen.

I tillegg til mine hovedoppgaver som produksjonsleder er jeg også prosjektleder selv, for mindre prosjekter i avdelingen samt for mer spennende utviklingsprosjekter både internt, men også eksternt. Det er mye dyktige folk i bedriften og man slutter aldri å lære nye ting, og gjør at jeg trives godt i jobben.

 

Hvilken utdanning tok du?

På NMBU studerte jeg geomatikk, og fordypet meg spesielt innenfor geodesi. Før jeg kom til Ås var jeg på UiO i to år hvor jeg blant annet tok fag i GIS (geografiske informasjonssystemer), og som var årsak til at jeg etterhvert søkte meg til NMBU.

 

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Utdannelsen fra NMBU er veldig relevant for jobben min i dag. Jeg skrev masteroppgaven min i samarbeid med nettopp Terratec, og med problemstilling innenfor det jeg jobber med i dag. Så både utdannelsen og masteroppgaven er tett koblet med min jobb.

 

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg valgte NMBU fordi jeg ville studere nettopp geomatikk, og ta en master innenfor dette. På NTNU har de også geomatikk, men kun de siste to årene av mastergraden. Jeg hadde ingen forhold til NMBU fra før, så det var mer eller mindre tilfeldig at jeg endte opp der.

 

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Ta imot utfordringer og våge å gjennomføre ting utenfor komfortsonen, for det får du så utrolig mye igjen for senere.

Engasjerer deg i en forening eller et lag utenfor studiene, det får man bare positivt igjen for. Og her er det så mange muligheter å finne på Ås. Når du starter i en jobb så er det ikke bare det du kan i faget som blir viktig for arbeidshverdagen, det er også hvordan vi jobber med andre mennesker. Så ikke steng deg inne på lesesalen hele studietiden, møter med mennesker er også viktig, ikke minst for egen trivsel.

Det er også veldig godt å se at flere jenter velger de tekniske utdannelsene, og jeg håper det blir enda flere.

 

Dine erfaringer med NMBU?

Mine år på NMBU er noen av de beste i mitt liv, både fagmessig og sosialt. Studentmiljøet på NMBU er veldig aktivt og nært, men mye engasjerte folk. Det opplevdes enkelt å komme i kontakt med andre likesinnede studenter, men det var også en nærhet til foreleserne som var veldig viktig.

Published 5. november 2018 - 10:21 - Updated 16. november 2021 - 14:58