Ana Korvald

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet, i klimakvoteseksjonen. Vi jobber opp mot norske kvotepliktige industribedrifter, altså de bedriftene som er med i EUs kvotesystem og må levere inn kvoter for å gjøre opp for klimagassutslippene sine. Vi stiller krav til hvordan de skal måle, beregne og rapportere utslippene sine - og passer på at de gjør opp for seg.

I tillegg jobber vi i seksjonen med hvordan Norge kan kutte utslipp fra industrien, og jeg er involvert i arbeidet med CCS (CO2-fangst og lagring). Vi er også med på arbeidsgruppemøter med andre land som er med i EU ETS (kvotesystemet). Og vi reiser på tilsyn hos virksomhetene.

 

Hvorfor valgte du NMBU?

Fordi jeg ville studere fysikk med fokus på klimaendringene og løsningene / hvordan vi kan begrense klimaendringene. Da var det NMBU som hadde det beste alternativet etter mitt syn; studiet i Energi- og miljøfysikk. Jeg hadde også vært en tur innom UiO før jeg søkte, og likte tanken på at NBMU var et mindre universitet der man ikke blir helt borte i mengden.

 

Hvilken nytte har du av utdanningen din i nåværende jobb?

Jeg trenger fysikkkunnskapen for å kunne sette meg inn i de ulike industrivirksomhetenes prosesser og forstå hvordan utslippene bør bestemmes. Utdanningen min fra NMBU kommer godt med når jeg skal sette meg inn i ulike beregningsmodeller. Vi vurderer også ofte usikkerhetsberegninger for data fra ulike målertyper, og vi stiller krav til nøyaktigheten i utslippstallene de rapporterer. Da kommer det godt med å ha en solid bakgrunn i både fysikk og matte. Sist men ikke minst kommer jo temaet fra masteroppgaven min, da jeg skrev om CCS, godt med når vi ser på utfordringer knyttet til realisering av CCS i Norge og EU.

 

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?

Jeg var litt eldre enn snittet da jeg starter på Ås, og deltok ikke mest aktivt på alt som var av mulige studentaktiviteter. Men studiemiljøet var veldig godt og jeg har mange gode minner fra tida på Ås!

Published 31. oktober 2018 - 11:01 - Updated 31. oktober 2018 - 11:05