Anne-Ragnhild Bjørge

Lærer ved Kjeller Vgs.

Anne-Ragnhild gjennomførte praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), retning naturbruk. Nå underviser hun i anleggsgartnerfaget ved Kjeller Vgs. 

Anne-Ragnhild Bjørge

Hvor jobber du nå?

Kjelle videregående skole på Bjørkelangen.

Hva gjør du i din jobb? Fortell!

Jeg underviser i anleggsgartnerfaget (Naturbruk). Jeg er faglærer på grunnutdanning. Dette er et tilrettelagt undervisningstilbud som forbereder eleven på arbeidslivet og har som mål å gi eleven opplæringskontrakt i bedrift. Her underviser og veileder jeg elevene i vedlikehold av grøntanlegg samt i etablering av nyanlegg.

Hvilken utdanning tok du?

Jeg tok praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på NMBU, deltid over to år.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Utdanningen på NMBU var veldig relevant. Undervisningen gjorde meg rustet til å undervise i praktiske fag på videregående nivå. Vi lærte hvordan vi kan knytte vanlige arbeidsoppgaver innen naturbruk opp mot læreplanmål. Og dermed skape meningsfylte og motiverende undervisningopplegg for elevene. Undervisningen tar for seg betydningen av gode relasjoner, god klasseledelse og har fokus på tilrettelegging av undervisningen for den enkelte elev. PPU-lærerne brukte de ulike verktøyene og strategiene når de underviste oss. Dermed fikk vi sett undervisningsmetodene fra elevenes ståsted, noe som er viktig når en tar i bruk verktøyene og strategiene i egen praksis. Det jeg lærte om didaktikk og pedagogikk bruker jeg daglig i min undervisning.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg valgte PPU på NMBU fordi tidligere kollegaer ikke fikk fullrost tilbudet. De fortalte om dyktige og motiverende lærere og relevante undervisningsopplegg. At undervisningen var ukesbasert og på deltid var også avgjørende, dermed kunne jeg ta utdanningen i tilegg til full jobb.

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Hvis man har en lærerspire i magen eller trenger de formelle papirene for å kunne fortsette å undervise i naturbruks- og/eller realfag anbefaler jeg PPU på NMBU på det varmeste. Undervisningen er variert og relevant. Den har fokus på praktiske undervisningsformer og på en grønn og bærekraftig utvikling. Hvis du vil oppleve spennende undervisning og utflukter proppfulle av læring. Samt få venner for livet og knytte gode kontakter er PPU stedet for deg!

Dine erfaringer med NMBU?

Jeg får ikke fullrost PPU-naturbruk. Lærerne er kunnskapsrike og dyktige formidlere. Selv i en gruppe på over 100 studenter ser de den enkelte student og vil det beste for hver og en. NMBU framstår som et ryddig studiested med en flott beliggenhet og gode fasiliteter.

Published 2. november 2018 - 13:42 - Updated 2. november 2018 - 13:45