Enkeltemner

Enkeltemnestudent - hva vil det si?

Som enkeltemnestudent kan du ta emner ved NMBU uten å høre til et studieprogram. Enkeltemnestudieretten gjelder i ett år, og du kan melde deg opp til inntil 30 studiepoeng i semesteret.

Du kan følge all undervisning i emner du er meldt opp til. Du må delta i obligatoriske aktiviteter og tar samme eksamen som programstudentene. Det er ingen eksamensavgift, men du må semesterregistrere deg og betale semesteravgift. 

Les nøye på emnesiden til emnene du ønsker å ta. Der finner du informasjon om emnet har begrensninger, som at programstudenter har fortrinnsrett. Emner i veterinærmedisin, dyrepleie eller gradsoppgaveemner er ikke åpne for enkeltemnestudenter.

Vi har ikke en egen enkeltemnestudierett for kun engelske emner. Du må dokumentere generell studiekompetanse med norsk- og engelskkunnskaper for å kunne søke.

1)      Finn ut hvilke emner du skal ta

 • Du finner emnene i emnekatalogen.
 • Sjekk opptakskravet til emnet du ønsker å ta før du søker om enkeltemnestudierett, og velg riktig søknadsalternativ i Søknadsweb. Noen av emnene har kun generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, mens andre krever både GSK og  spesielle opptakskrav, som realfagskompetanse (REALFA).
 • Du må få enkeltemnestudierett før du kan melde deg opp i emnene du skal ta. 

2)      Registrer søknad om studierett

 • Søknad registrerer du i Søknadsweb
 • Velg søknadsalternativ EE-GSK (søknadskode 1500) for emner som krever GSK. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk.
 • Velg søknadsalternativ EE-REAL (søknadskode 1502) for emner som krever GSK + REALFA. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk, og kan også ta emner som kun har opptakskrav GSK.
 • Søknadsalternativet EE-PHD er kun for deg som holder på med en doktorgrad ved et norsk universitet, og som trenger å ta emner i opplæringsdelen ved NMBU. Du må laste opp dokumentasjon på at du er tatt opp på et ph.d.-program. 

3)     Last opp dokumentasjon

 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format og last dem opp i Søknadsweb under fanen "mine dokumenter". Dersom du tidligere er tatt opp til studier ved NMBU med samme opptakskrav som du søker nå, behøver du ikke laste opp dokumentasjon på utdanning. Søkere som får tilbud kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon.

4)      Svar på søknaden

 • Alle kvalifiserte søkere får enkeltemnestudierett. Svar på søknad sendes i søknadsweb fra 1. juni/1.november og deretter ukentlig.
 • Du får studierett for ett år. Dersom du ønsker å studere videre etter denne perioden må du søke på nytt.

5)    Oppmelding i emner

 • Les emnebeskrivelsen nøye på emnene du ønsker å melde deg opp i. Den inneholder viktig informasjon om forutsatte og anbefalte forkunnskaper og obligatoriske aktiviteter.
 • Studentweb åpner for oppmelding ca. 1. juli for emner i høstsemesteret og ca. 15. november for emner i vårsemesteret.
 • Dersom du ønsker å melde deg til emner i januarblokk eller augustblokk må du registrere søknaden din tidlig nok til at saksbehandlingstiden (to uker) ikke går ut over oppmeldingsfristen. Se frister øverst til høyre.

Hvordan få realfagskompetanse som enkeltemnestudent?

Dersom du mangler realfagskompetanse, kan følgende enkeltemner gi deg det:

MATH100 dekker matematikk R1 og R2 
FYS100 dekker Fysikk 1 og Fysikk 2
KJM100 dekker Kjemi 1 og Kjemi 2

Dersom du ikke har realfag fra videregående må du søke på søknadsalternativet EE-GSK for høstsemesteret. Søkere som ikke har R1 eller S1+ S2 må ta MATH007 (Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111) i augustblokken, og deretter emnet MATH100 (Brukerkurs i matematikk) i høstparallellen. Enkeltemnestudenter som består MATH100, kan søke overgang til enkeltemnealterntivet EE-REAL  og deretter ta andre emner innen fysikk, matematikk og kjemi som kan dekke spesielle opptakskrav. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Opptakskontoret på opptak@nmbu.no.

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 1. november 2021 - 10:05