Enkeltemner

Enkeltemner

Som enkeltemnestudent kan man ta emner ved NMBU uten å høre til et studieprogram. Enkeltemnestudent får studierett i ett år.

Studenter på studieprogram kan ha fortrinnsrett til emner. Enkeltemnestudenter kan ikke ta emner i veterinærmedisin, dyrepleie eller gradsoppgaver.

Enkeltemnestudenter kan følge all undervisning i emner de er meldt til, må delta i obligatoriske aktiviteter og tar samme eksamen som programstudentene. Det er ingen eksamensavgift for enkeltemnestudenter, men man må semesterregistrere seg og betale semesteravgift.

Ettersom enkeltemnestudenter ikke er tatt opp på et studieprogram, kan man ikke søke om utsatt studiestart eller permisjon.

Dersom du er ph.d.-student fra et annet universitet og ønsker å ta emner på 400- nivå (ph.d.-nivå), vennligst ta kontakt med instituttet som tilbyr emnet for å få mulighet til å søke på emnet også utenom fristene

Hvordan få realfagskompetanse som enkeltemnestudent

Dersom du mangler realfagskompetanse, kan du ta enkeltemner som gir deg dette.
Du må søke om EE-GSK for høstsemesteret. Søkere som ikke har R1 eller S1+ S2 må ta MATH007 (Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111) i augustblokken, og deretter emnet MATH100 (Brukerkurs i matematikk) i høstparallellen.  MATH100 gir 10 studiepoeng og dekker R1+ R2. Man kan ikke begynne på MATH100 uten å ha MATH007 eller R1/S1+S2.
Enkeltemnestudenter som består MATH100, kan søke overgang til EE-REAL og deretter ta andre emner innen fysikk, matematikk og kjemi som kan dekke spesielle opptakskrav. 

Søknadsprosessen

1)      Finn ut hvilke emner du skal ta

  • Sjekk opptakskravet til emnet du ønsker før du søker om enkeltemnestudierett, og velg riktig søknadsalternativ i Søknadsweb. Noen av emnene har kun generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, mens andre krever både GSK og det spesielle opptakskravet REALFA.
  • Det er først når du har fått opptak som enkeltemnestudent at du kan melde deg opp i emnene du skal ta. 

2)      Registrer søknad

  • Søknad registreres i søknadsweb. Ved første gangs pålogging må du lage din egen PIN-kode. 
  • Velg søknadsalternativ EE-GSK (søknadskode 1500) for emner som krever GSK. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk.
  • Velg søknadsalternativ EE-REAL (søknadskode 1502) for emner som krever GSK + REALFA. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk, og kan også ta emner som kun har opptakskrav GSK.
  • Ha alle nødvendige dokumenter  tilgjengelig i elektronisk format. Du må laste opp dokumentene dine når du søker. Siste frist for å laste opp dokumentasjon er 15. november for opptak til vårsemesteret og 1. juli for opptak til høstsemesteret. Dersom du tidligere er tatt opp til studier ved NMBU med samme opptakskrav som du søker nå, behøver du ikke laste opp dokumentasjon på utdanning. Søkere som får tilbud kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon.

3)      Svar på søknad

  • Søkere får svar innen 20. juli for høstsemesteret og innen 20. november for vårsemesteret.
  • Du må takke ja til plassen i Søknadsweb innen svarfristen som står oppgitt på opptaksbrevet.
  • Du kan melde deg til emner i Studentweb fra ca 25. juli for emner i høstemesteret og fra ca 15. november for emner i vårsemesteret.

 

Eventuelle spørsmål rettes til opptakskontoret.
E-post: opptak@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 24. mai 2018 - 12:57