Enkeltemner

Enkeltemnestudent - hva vil det si?

Som enkeltemnestudent kan man ta emner ved NMBU uten å høre til et studieprogram. Enkeltemnestudenter får studierett i ett år.

Ikke alle emner er tilgjengelige for enkeltemnestudenter, da studieprogramstudenter kan ha fortrinnsrett. Enkeltemnestudenter har ikke tilgang til emner i veterinærmedisin eller dyrepleie og kan ikke ta gradsoppgaver.

Enkeltemnestudenter kan følge all undervisning i emner de er meldt opp til, må delta i obligatoriske aktiviteter og tar samme eksamen som programstudentene. Det er ingen eksamensavgift for enkeltemnestudenter, men man må semesterregistrere seg og betale semesteravgift. Ettersom enkeltemnestudenter ikke er tatt opp på et studieprogram, kan man ikke søke om utsatt studiestart eller permisjon. 

Hvordan søker jeg?

1)      Finn ut hvilke emner du skal ta

 • Du finner emnene i emnekatalogen.
 • Sjekk opptakskravet til emnet du ønsker før du søker om enkeltemnestudierett, og velg riktig søknadsalternativ i Søknadsweb. Noen av emnene har kun generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, mens andre krever både GSK og det spesielle opptakskravet REALFA.
 • Det er først når du har fått opptak som enkeltemnestudent at du kan melde deg opp i emnene du skal ta. 

2)      Registrer søknad om studierett

 • Søknad registreres i Søknadsweb. Ved første gangs pålogging må du lage din egen PIN-kode. 
 • Velg søknadsalternativ EE-GSK (søknadskode 1500) for emner som krever GSK. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk.
 • Velg søknadsalternativ EE-REAL (søknadskode 1502) for emner som krever GSK + REALFA. Du kan ta emner som undervises på norsk og på engelsk, og kan også ta emner som kun har opptakskrav GSK.
 • Søknadsalternativet EE-PHD er kun for personer som holder på med en doktorgrad ved et norsk universitet, og som trenger å ta emner i opplæringsdelen ved NMBU. Søker må laste opp dokumentasjon på at man er tatt opp på et ph.d.-program. 

3)     Last opp dokumentasjon

 • Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig i elektronisk format og last dem opp i Søknadsweb under fanen "mine dokumenter". Dersom du tidligere er tatt opp til studier ved NMBU med samme opptakskrav som du søker nå, behøver du ikke laste opp dokumentasjon på utdanning. Søkere som får tilbud kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon.

4)      Svar på søknaden

 • Søknader behandles fortløpende og du får svar innen 2 uker fra registeringsdato forutsatt at du har lastet opp nødvendig dokumentasjon.
 • Dersom du ikke har lastet opp tilstrekkelig dokumentasjon til å dekke opptakskravet vil du få en e-post med informasjon og mulighet til å laste opp dokumentasjon innen en angitt frist. 
 • Du får studierett for 1 år. Dersom du ønsker å studere videre etter denne perioden må du søke på nytt.

5)    Oppmelding i emner

 • Les emnebeskrivelsen nøye på emnene du ønsker å melde deg opp i. Den inneholder viktig informasjon om forutsatte og anbefalte forkunnskaper og obligatoriske aktiviteter.
 • Studentweb åpner for oppmelding ca. 1. juli for emner i høstsemesteret og ca. 15. november for emner i vårsemesteret.
 • Dersom du ønsker å melde deg til emner i januarblokk eller augustblokk må du registrere søknaden din tidlig nok til at saksbehandlingstiden (2 uker) ikke går ut over oppmeldingsfristen.
 • Oppmeldingsfristene er:
  • 15. august augustblokk
   15. september høstparallell
   1. desember januarblokk
   1. februar vårparallell
   1. april juniblokk

Hvordan få realfagskompetanse som enkeltemnestudent?

Dersom du mangler realfagskompetanse, kan du ta enkeltemner som gir deg det:

MATH100 dekker matematikk R1 og R2 
FYS100 dekker Fysikk 1
KJM100 dekker Kjemi 1 og Kjemi 2

Dersom du ikke har realfag fra videregående må du søke på søknadsalternativet EE-GSK for høstsemesteret. Søkere som ikke har R1 eller S1+ S2 må ta MATH007 (Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111) i augustblokken, og deretter emnet MATH100 (Brukerkurs i matematikk) i høstparallellen. Enkeltemnestudenter som består MATH100, kan søke overgang til enkeltemnealterntivet EE-REAL  og deretter ta andre emner innen fysikk, matematikk og kjemi som kan dekke spesielle opptakskrav. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Opptakskontoret på opptak@nmbu.no.

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 17. januar 2020 - 13:48