Få en fot innenfor næringen mens du studerer

Av Janne Karin Brodin

Elise med en fisk i hånden
Elise på jobb som produksjonsleder i settefiskFoto: Klaus Nyhammer

Det gjorde Elise Olafsen, som derfor var sikret jobb som produksjonsleder på settefiskanlegg før hun var ferdig med studiene i akvakultur.Elise Olafsen
Utdanning: Master i akvakultur - oppdrettsteknologi og ledelse
Jobb: Produksjonsleder i Blom Settefisk AS


Elise jobber som produksjonsleder i Blom Settefisk AS, et datterselskap til Blom Fiskeoppdrett AS. Blom driver i hovedsak med produksjon av atlantisk laks og regnbueørret på Vestlandet, med verdikjede fra klekkeri til matfisk.

─ Jeg jobber i dag tilknyttet en avdeling på Askøy, der vi har klekkeri, tilvekst og smoltproduksjon, og jeg er i et produksjonsteam hvor vi planlegger produksjonen fra rogn til utsett i sjø, sier Elise.

I tillegg til administrative roller har Elise også driftslederansvar for anlegget. En jobb som gir mye fleksibilitet, variasjon og gjør at ingen dager er like.

Arbeidsoppgavene kan være alt fra å sørge for god fiskehelse og velferd, koordinering av vaksinering og leveringer, og sørger for at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass å komme til.

Skaffet seg allsidig praksis ved siden av studiene

Elise hadde egentlig tenkt å bli sykepleier, men en stor interesse for hav og fiskeri gjorde at havbruksnæringen i stedet fikk en ny og engasjert arbeidstaker.

Mens hun gikk tre år på havbruksdrift og ledelse ved Nord universitetet i Bodø hadde hun et stort engasjement i studentorganisasjoner.  Det gjorde at hun fort fant ut at nettverket utvidet seg hvis man er litt «på». Hun skaffet seg jobb som røkter i ulike oppdrettsselskap, og var innom både MOWI, GIFAS, Nordic Halibut og Salmon Center Gildeskål.

Jeg satte erfaring i praksis som en stor prioritet i studietiden min, og erfaringene har vært gull verdt for karriereveien min.

Elise Olafsen

Etter fullført bachelor søkte Elise på Master i Akvakultur ved NMBU, og den driftige studenten kombinerte første året med deltidsstilling i Lerøy Sjøtroll. I tillegg jobbet hun som visningsvert på The Salmon i Oslo, som er et visningssenter for norsk oppdrett på Tjuvholmen.

AQUA studentorganisasjon ─  et inkluderende studentmiljø

Lysten på organisasjonsarbeid kom også frem på NMBU, hvor hun i 2021 sammen med en studievenninne starte AQUA studentorganisasjon. Den er i dag en åpen interesseorganisasjon for studenter og andre interesserte innenfor faget.

Organisasjonen gikk inn med store ambisjoner, og har i dag et etablert styre og over 145 medlemmer.

─ Sjekk https://aquastudent.no/, for her kommer info om aktiviteter og mye gøy. Jeg vet at studentmiljøet er viktig, og dette er et veldig bra tiltak for å inkludere alle, sier Elise.

Masteroppgaven om og på jobben hos Blom Fiskeoppdrett

─ Det siste året på masteren fullførte jeg hos Blom Fiskeoppdrett AS mens jeg jobbet som assisterende produksjonsleder, sier Elise

Der skrev hun også masteroppgaven sin. Den gikk ut på å optimalisere Blom sin produksjon på en gitt matfisklokalitet i konsernet.


Elise med hovedoppgaven i hånden utenfor Urbygningen på NMBU
Elise med hovedoppgaven i hånden utenfor Urbygningen på NMBU Foto: Tosca Koers

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

─ Jeg er veldig takknemlig for alle mulighetene jeg har fått gjennom studietiden, både erfaringsmessig og på universitetet. Støtte fra lærere og studieveiledere har vært helt på topp.

Studiemiljøet på NMBU er inkluderende og mangfoldig. Det finnes mange muligheter for å delta i organisasjoner, være engasjert med studenter og for studenter.

─ Her er det bare å "slå til" og bli engasjert, og fylle opp dagene med kjekke aktiviteter og sosiale arrangementer med NMBU. Det er veldig bra fritidstilbud på NMBU også, med Studentsamskipnaden i Ås.

En student med utdanning og erfaring er gull verdt for bedriftene

Vi har helt lov å ha ambisjoner og mål, og jobbe mot dette. Utvid nettverket ditt, vær åpen for utfordringer. Mitt beste råd spesielt i denne bransjen, er å få foten innenfor. Start tidlig å søk på sommerjobber, for å få relevant erfaring og praksis.

Elise Olafsen

Om du ikke er like selvgående som Elise, så er det greit å vite at akvakulturutdanningen på NMBU gir mulighet for internship, som betyr et opphold i en akvakulturbedrift. Det vil gi deg en mulighet til å få foten innenfor næringen og bygge ditt egen nettverk.

Elise er klar på at en student med god erfaring og utdanning er gull verdt for bedriftene. Det er verdifullt for din fremtidige arbeidsgiver at du har forståelse, praksis og innsikt i hva som faktisk skjer i bransjen, enten det er fra verdikjeden på merdkanten, servicebåt, administrasjon, fôring slakteri eller salg.

─ Masse lykke til deg, dette fikser du!

Publisert - Oppdatert

Del på