Kurs: Regnskap for landbruksvirksomheter, 10 studiepoeng

Kurs: Regnskap for landbruksvirksomheter, 10 studiepoeng

Landbruksregnskap

Dette kurset er relevant for deg som er regnskapsfører eller andre som ønsker kompetanse på det som er spesielt for landbruksregnskap. Det forutsettes at du har god regnskapsforståelse med erfaring som regnskapsfører eller så har du bachelor i økonomi og administrasjon eller i regnskap.

Innhold

Kurset skal gi deg en grunnleggende innføring i regnskap for landbruksvirksomheter og gi kunnskap om hvordan landbruksregnskapet blir til fra bokføring til utarbeidelse av et fullstendig årsoppgjør med skjemaer til skatteetaten, og hvordan man kan bruke finansiell og ikke finansiell informasjon til analyse og rapportering. Emnet vil også ta for seg det som er spesielt innenfor skatteretten, som for eksempel skattefritak for salg av alminnelig gårdsbruk, tidfesting og gevinst ved salg av melkekvoter, skattemessige avskrivninger av frukt- og bærfelt mv.

I kurset vil vi se på teknikker og metoder som brukes for at landbruksvirksomheten skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Du vil bli gjort kjent med lover og regler, inkludert regler for god regnskapsskikk, som regulerer landbruksregnskapet. Kurset tar også for seg regnskapsmessig bærekraftsrapportering for gårdsbruk. 

Kurset vurderes som: 
Regnskapsregler: 4 timer
Skatt / Avgiftsrett: 16 timer
Rettslære: 4 timer
Bokføringsregelverk: 6 timer

Iht. til regnskapsførerloven § 3-4 krav om etterutdanning for Statsautoriserte regnskapsførere.

Læringsmål og pensum

Læringsmål og pensum for kurset finner du her.

Obligatorisk aktivitet

Det vil bli gitt 2 obligatoriske innleveringsoppgaver, som må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. 

Medvirkende lærere

Vi tar sikte på at kurset gjennomføres med følgende lærere:

  • Asbjørn O. Pedersen (Universitetslektor ved NMBU, kursansvarlig)
  • Jørn Weel (regnskapskontoret Directa - directa.no)
  • Joakim Byhrø (regnskapskontoret Directa)
  • Kristian Strand (regnskapskontoret Directa)
  • Karin Austeng (Vekstra AS)

Eksamen

Kurset har samlet vurdering som består av en individuell digital eksamen over 6 timer (28. november) og en digital gruppeeksamen over 5 dager (mandag til fredag i uke 46), basert på et forhold mellom disse på 50/50.

Opphold

Det kan reserveres rom på Quality Airport Hotel Gardermoen gjennom SEVU innen påmeldingsfristen 27. juni 2023. 

  • Pris for enkeltrom m/frokost 28. – 29. august koster kr 1 385. 
  • Ankomst kvelden før: Pris for enkeltrom m/frokost 27. – 28. august koster kr 1 195.

For de som måtte ønske det, så blir det felles konferansemiddag på kvelden (ca. kl. 19) den 28. august. Denne koster ca. kr 600,- (betales på hotellet). Bindende påmelding ved kurspåmelding.

(Med forbehold om avgifts- og prisendringer).