Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket

Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket

Åker

Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Norsk jordbruk ligger allerede i front, og som en av få næringer har jordbruksektoren redusert egne klimagassutslipp. Gjennom prosjektet "Klimasmart Landbruk" vil en samlet næring tilrettelegge for en enda mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for beregning og dokumentasjon av potensialet for å redusere klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk. Tilrettelegging for mer effektiv deling av kunnskap innen næringen står også sentralt i arbeidet. Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk med hensyn til hvilke klimagrep som passer.

NMBU har i samarbeid med prosjektet "Klimasmart Landbruk" utviklet to kurs som skal gjøre rådgiverne bedre rustet til å gi bøndene gode klimaråd. "Innføringskurs i klimagasser fra landbruket" har allerede blitt arrangert tre ganger med til sammen 90 deltakere. Innføringskurset danner grunnlaget for et nytt påbyggingskurs "Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket" som du nå kan melde deg på. 

Målgruppe

Primær målgruppe er veiledere / rådgivere som skal spesialisere seg på klimarådgiving på gårdsnivå.

Forhåndskunnskap

Godkjent / bestått prosjektoppgave i "Innføringskurset i klimagasser fra landbruket" og noe praksis fra rådgiving i landbruket. 

Kursets innhold

Hovedmålsettingen er å gi deltagerne dybdeinnsikt i det faglig teoretiske grunnlaget for oppbyggingen av modellene for beregning av klimaavtrykk og hvordan de skal brukes som hjelpemiddel i praktisk rådgiving på gårdsnivå. Veiledningspedagogikk og økonomien knyttet til klimatiltak står også sentralt i kurset. 

Faglig ansvar

Odd Magne Harstad, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), Fakultet for biovitenskap, NMBU har det faglige ansvaret for kurset. Forelesere og veiledere er forskere fra NMBU, NIBIO, Tine SA og NLR.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av en obligatorisk samling á to dager og selvstudium. Kurslitteratur vil være tilgjengelig på læringsplattformen Canvas.

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBUsr regler. Eksamen består av en obligatorisk prosjektoppgave med utgangspunkt i et rådgivingsbesøk på et gårdsbruk. Den skal presenteres muntlig. Godkjent prosjektoppgave gir 5 studiepoeng. Frist 1. oktober 2020. Karakter: bestått / ikke bestått. 

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset forøvring (minimum 80% oppmøte), vil få utstedt et kursbevis.

Forventet arbeidsmengde for de som ønsker å ta eksamen er 150 timer (tidsbruk totalt på kurssamling, selvstudium og prosjektoppgave). Det er satt av tid på slutten av dag 2 av samlinga for å orientere / diskutere valg av case, opplegg etc. 

Naturviterne

Medlemmer av Naturviterne får 10% rabatt på kurset. Medlemsnummer må oppgis ved påmelding. 

Overnatting

Kurset holdes på Park Inn by Radisson, Gardermoen (Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen). 

Bestilling av rom for overnatting gjøres samtidig som påmelding til kurset. Husk å notere hva du bestiller!!

Helpensjon på Park Inn by Radisson koster 1 875 kr og inkluderer 1 overnatting med frokost, bervertning dagtid, lunsj (eksl. drikke) og middag (eksl. drikke). 

Det er reservert noen rom for de som ønsker å komme til Gardermoen dagen før dvs. 21. januar (tilslutningsdøgn). Dette er også et alternativ ved påmelding. Prisen for tilslutningsdøgn er 1 015 kr inkludert frokost. 

Kursdeltakere som ikke bor på hotellet betaler en obligatorisk dagpakke på 675 kr per dag. Dagpakke inkluderer bevertning dagtid og lunsj (eksl. drikke). 

Betaling av helpensjon og dagpakker gjøres seinest ved utsjekking / 23. januar kl. 16.