Endoparasitter hos småfe, 3 studiepoeng

Endoparasitter hos småfe, 3 studiepoeng

Sau som rekker tunge

Svært mange praktiserende veterinærer har småfe som en større eller mindre del av praksisen. Småfeet er viktig for Norge, og god småfehelse er avgjørende for dyrevelferd og økonomi i saueholdet. Mage-tarm parasitter utgjør i den sammenheng er en svært stor utfordring for småfenæringen, spesielt relatert til spredning av resistente parasitter. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på dette fagområdet.

Samlingen vil foregå på Veterinærhøgskolens seksjon på Sandnes over to dager med gjennomganger / forelesninger og relativt mye praktisk arbeid. 

Undervisere er ansatte ved Veterinærhøgskolen.

Målgruppe

Veterinærer som har småfe i sin praksis eller i sitt arbeidsområde.

Læringsmål

Kunnskap og forståelse:
Kunnskap om sjukdommer forårsaket av endoparasitter og oppdatert forståelse for resistens, forebygging og behandling i flokken. Feces-undersøkelse og vurdering av prøveresultater er en viktig del av kurset.

Ferdigheter:
Utføre adekvate prøveuttak, foreta resultatbedømmelser, kunne behandle og forebygge relevante sjukdommer knyttet til endoparasitter.

Holdninger og etikk: 
God dyrevelferd er viktig i småfeholdet, og holdninger som fremmer dette vil være grunnleggende for kurset.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler.  Eksamen består i å skrive en hjemmeoppgave (ca. 2 000 ord) med innleveringsfrist 15. januar 2023. Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått. De som ikke ønsker å levere oppgave, men har deltatt på samlingen vil få kursbevis. 

De som melder seg må kunne bevise at de er veterinærutdannet. 

Normert arbeidstid

75 timer

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset består av en samling over 2 dager med korte innledninger og forelesninger med påfølgende øvelser. Hovedvekt vil bli lagt på praktisk arbeid på laboratoriet knyttet til diagnostikk av endoparasitter.  

Tema vil være prøveuttak og eggtellinger av magetarm parasitter, diagnostikk av parasitter i lunge, lever og andre organer, resistensundersøkelse, blodparasitter mm. Nyere metodikk og forskningsresultater, krav til materiale, vurdering av resultater mm vil bli gjennomgått. Behandling og forebygging av parasittsjukdommer og resistensutvikling i flokksammenheng vil bli belyst.  

Kurslitteratur

Forelesningsnotater og artikler

Faglig ansvar og forelesere

Faglig ansvar for kurset er professor Snorre Stuen.

Foreleserne i kurset er veterinærer ansatt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Overnatting

Losji i studentrom på Høyland tilbys alle deltagerne til rimelig pris. Til dette kurset praktiserer vi «førstemann til mølla – prinsippet» ved tildeling av plasser etter påmelding til kurset.

  • Overnatting på studentrom på Høyland på flersengsrom, kr 300 per natt per person
  • Overnatting på studentrom på Høyland på enerom, kr 500 per natt per person

Vi tar forbehold om prisendring.

Andre overnattingsmuligheter:

Kronen gård – nærmest NMBU Sandnes, men må ha bil eller ta taxi www.kronenhotels.no/kronen-gaard/

Quality Hotel Residence – Sandnes sentrum (ta buss rett ved hotellet) www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/sandnes/quality-hotel-residence/

Hotel Sverre – Sandnes sentrum (ta buss) www.kronenhotels.no/hotel-sverre/

GamlaVærket – Sandnes sentrum (ta buss) www.kronenhotels.no/gamlavaerket

Transport til NMBU Sandnes

Den nærmeste flyplassen er Sola (Stavanger). www.avinor.no/en/airport/stavanger-airport/

Taxi fra flyplassen tar ca 15 minutter og koster ca 500 kr.

Den nærmeste jernbanestasjonen er Sandnes sentrum. www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Sandnes/

Det går tog til og fra Stavanger/Sandnes omtrent hvert 25 minutt. Taxi fra Sandnes stasjon til NMBU Sandnes tar ca 5 minutter. 

Buss nr 23 går fra busstasjonen (Ruter) i Sandnes, som ligger ved siden av togstasjonen, til Høyland kirke. Det er mindre enn 5 minutter å gå fra Høyland kirke til NMBU Sandnes. Bussene går omtrent en gang i halvtimen.  www.kolumbus.no/en/travelplanner/

Hvis du føler deg sprek, er det ca 35 minutter å gå fra jernbanestasjonen i Sandnes, til NMBU Sandnes.