Studentinnovasjon kan hindre brann i avfallsbransjen

Av Lise Thoen

Studentene bak start-up'en Li-Tech
fv, Ida Marie Pedersen, Synne Sauar, Aleksander Eriksen og Muhammad Uzair Aftab
Studentene bak start-up'en Li-Tech fv, Ida Marie Pedersen, Synne Sauar, Aleksander Eriksen og Muhammad Uzair Aftab Foto: Li-Tech

Start-up'en Li-Tech har fått en million kroner gjennom ForskningsrådetSTUD-ENT-ordning for å utvikle en sensor som identifiserer litiumbatterier i blandet avfall.

Lykkes de, har de funnet en løsning som gjør avfallsanleggene sikrere, mer miljøvennlige og som vil gi store økonomiske gevinster. En slik løsning er etterspurt i hele verden. 

Avfallsstasjoner rammes av hyppige branner, ofte utløst av litiumbatterier som blir utsatt for ytre press og selvantenner eller eksploderer. Også under transport kan batterier bli skadet og ta fyr, for eksempel i en lastebil på veien.  

- Det oppstår hvert år flere branner på avfallsanlegg på grunn av litiumbatterier som antenner. Dette er en stor HMS-utfordring for de ansatte som håndterer avfallet.  Brannene frigir mulig skadelige miljøgifter til atmosfæren og slukkes med kjemikalier som er miljøskadelige. En god løsning for å tidlig detektere litiumbatterier i avfallet er noe som vil spare både miljøet, gi bedre HMS for ansatte og redusere kostnader knyttet til brannene, forteller CPO i Li-Tech Ida Pedersen. 

Ida studerer Master i Entreprenørskap og Innovasjon, og sammen med tre medstudenter har hun etablert start-up’en Li-Tech. Disse gründerne er unge, men har allerede opparbeidet seg en kompetanse og erfaring som er perfekt for å løse en av avfallsbransjens store utfordringer.  
-Jeg og Uzair programmerer og tar med oss erfaringer fra å ha jobbet med sensorer ved EIK Lab her på NMBU. Ida og Synne er prosjektledere og jobber mot samarbeidspartnerne våre, forteller Aleksander Eriksen, student ved sivilingeniørstudiet maskin, prosess- og produktutvikling.  

Midlene fra Forskningsrådet skal brukes til å sette opp fullskala pilotanlegg hos Stena Recycling og Revac, to av samarbeidspartnerne i prosjektet. Muhammad Uzair Aftab forklarer at Li-Tech har utviklet en rekke hypoteser for hvordan en løsning for tidlig deteksjon av litiumonbatterier kan konstrueres. 

- Vi skal nå teste flere hypoteser og ulike teknologier for å finne en løsning som fungerer, også i storskala. Sannsynligvis vil en deteksjonsløsning spesielt utviklet for dette formålet bli en kombinasjon mellom ulike teknologier, som kameraer og sensorer, forteller datavitenskapsstudenten. 

 Med en årlig vekst på 50 millioner tonn og en økning på 33% det siste tiåret, er elektronisk avfall (e-avfall) den raskest voksende avfallsstrømmen i verden. Litiumsbatterier finnes i nesten alle bærbare elektroniske komponenter og må i dag sorteres manuelt ut fra annet avfall. Avfallsbransjen har derfor etterspurt en løsning for denne utfordringen lenge. En samlet avfallsbransje følger spent med på om disse NMBU-studentene sitter med løsningen på denne store utfordringen.  
- G
jennom en rekke tester utover høsten vil vi få testet våre hypoteser og verifisert teknologien. Vi har stor tro på at denne løsningen kommer til å fungere, avslutter Synne Sauar, CEO i Li-Tech.  

Fakta

Dette er Li-Tech
Student Start-up som utvikler prototype for tidlig detektering av litiumbatterier i blandet avfall.  

Li-Tech består av
Muhammad Uzair Aftab, Sivilingeniør (master) i 
Datavitenskap
 

Aleksander Eriksen, Sivilingeniør (master) i Maskin, prosess- og produktutvikling 

Ida Marie Pedersen, Master i Entreprenørskap og Innovasjon  

Synne Sauar, Master i Entreprenørskap og Innovasjon 

Partnere 

Stena Recycling AS  

Revac AS  

Norsirk AS 

Avfall Norge 

Norges Forskningsråds STUD-ENT

Publisert - Oppdatert

Del på