Helse og trivsel

NMBU ønsker at alle studenter skal trives i studietiden. Her har vi samlet informasjon knyttet til helse og trivsel

 • Det finnes mange telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med dersom du trenger akutt hjelp og ikke har andre å prate med.  

 • SiÅs og Helsestasjonen i Ås samarbeider om helsetjenestene for studenter ved NMBU. Her finner du informasjon som kan være relevant for din fysiske og psykiske helse.

  • Helsestasjon for ungdom og studenter - SiÅs (sias.no)
   Her finner du helsesykepleiere, psykologer, leger, jordmor og familieterapeut. Dette er et gratis tilbud for alle studenter som har betalt semesteravgift
  • Studentlivskoordinator SiÅs
   Studentlivskoordinatoren tilbyr samtaler og har ansvaret for et lavterskeltilbud hvor det arrangeres aktiviteter som alle studenter ved NMBU kan delta på.
  • Studentpresten ved NMBU
   Studentpresten er tilgjengelig for alle studenter.  Studentpresten er til stede for alle, uavhengig av bakgrunn og tro.
  • ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 
   Gratis rådgivningstjeneste dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp
  • SiÅs - tilbud innen kosthold og helse 
   SiÅs tilbyr individuell rådgivning
  • Si det med ord
   En nettside for alle som trenger å dele tanker og ord med noen
  • Ressurser og selvhjelp - SiO 
   Dette nettstedet er utviklet av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). SiO deler sine kurs og verktøy for studenter med andre læresteder og samskipnader.
  • Studenter spør 
   Anonym spørretjeneste for studenter. Still spørsmål til fagpersoner og les også svar og artikler på spørsmål stilt fra andre
  • Studieveiledere
   Studieveiledere ved ditt fakultet kan hjelpe deg med det meste som angår din studiehverdag
  • Tilrettelegging av studier og eksamen ved NMBU
   Informasjon om tilrettelegging du kan få ved NMBU.
  • Studentenes informasjonstorg (SiT)
   SiT er universitetets orakeltjeneste for studenter, og kan svare på det meste. Har de ikke svaret selv, vil de sette deg i kontakt med riktig person.
   Åpningstider: 10:00-15:00 mandag-fredag
 • Undersøkelser knyttet til studenters helse og trivsel, viser at studenter som deltar aktivt i studentmiljøet og i frivilligheten er mindre ensomme og trives bedre på studiestedet. Så ta del i studentmiljøet og engasjer deg! 

  Her er tips til noe du kan engasjere deg i:

  • Ønsker du å gi noe tilbake til stedet der du bor? Engasjer deg i lokalmiljøet! I Ås er det flere muligheter for deg som ønsker å gjøre en innsats for stedet og for kommunens innbyggere.

   Fikselauget i Ås

   Ås har nå fått ett av landets første Fikselaug! Fikselaugene er et ledd i arbeidet for å øke bevisstheten og kunnskapen om materialbruk, kvalitet og ikke minst teknikker for å ta vare på og bruke om igjen. Det vil bli arrangert fikselaug en gang i måneden. Det vil det være åpent for alle som vil lære mer om å reparere klær og ta vare på det de har. For datoer og mer informasjon besøk Fikselauget Ås på Facebook.

   Vestby og Ås Røde Kors

   Røde Kors er aktiv i området og trenger frivillige blant annet til aktivitetene besøksvenn, flyktningguide og leksehjelp, og til ulike leder- og administrasjonsverv.

   Ås Frivillighetssentral

   Ås Frivillighetssentral er til for alle innbyggerne i Ås kommune, og det er opp til deg hva den kan brukes til. Har du en god idé? Eller vil du bidra i en av de eksisterende aktivitetene? Ta kontakt! De tilbyr aktiviteter som språkkafé, besøksvenn, følgevenn og ved-gruppe. På Frivillighetssentralens nettside finner du også en nettportal for foreninger i Ås.

   Fremtiden i våre hender Ås

   Fremtiden i våre hender Ås jobber med et matprosjekt som setter fokus på sløseriet av mat og ressurser. De har også vært initiativtakere til matkooperativet Bua - Bærekraft i butikk. De er med på promotere gjenbruk og andre forbruksvarer.

   Andre typer frivillig arbeid (Frivillig.no)

   Frivillig.no er en samleportal for frivillig arbeid i Norge. Her kan du enkelt søke opp sted eller fylke og se hva slags muligheter som finnes i nærheten av deg. 

  • Her finner du noen andre ressurser som kan være relevant for deg (nettsiden er under utvikling)

   • Studentombudet ved NMBU 
    Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter som student blir ivaretatt.
   • Aktiviteter på universitetsbiblioteket
    Universitetsbiblioteket inviterer til faglige og sosiale aktiviteter for studenter og andre ved NMBU. Tirsdager fra 9-14 arrangeres studielab på universitetsbiblioteket. På studielaben kan du komme til en trygg og rolig atmosfære hvor du kan studere side om side med andre studenter, og diskutere skrivefaglige spørsmål med en veileder fra skrivesenteret.
   • Undersøkelser om studenthelse og trivsel ved NMBU
    Her kan du blant annet finne NMBUs resultater fra SHoT-undersøkelsene.
   • Tilrettelegging i studiene
    Her er informasjon om tilrettelegging i studiene og eksamen