Oppstartsinformasjon, toårig master / høyere årstrinn

Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT) 

Animal Breeding and Genetics

Agroecology

Animal Science

Aquaculture

Biologi

Genome Sciences

Husdyrvitenskap

Plantevitenskap

Plant Sciences

Urbant Landbruk

Urban Agriculture

Handelshøyskolen (HH)

Applied Economics and Sustainability (samfunnsøkonomi)

Bioøkonomi - biobasert verdiskapning og forretningsutvikling

Entreprenørskap og innovasjon

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Fakultet for Kjemi, bioteknologi og Matvitenskap (KBM)

Bioteknologi 

Bioinformatikk og anvendt statistikk 

Kjemi 

Kjemi og bioteknologi (siv.ing.) (høyereårstrinn av femårig)

Matvitenskap og ernæring

Fakultet for Landskap og samfunn (LANDSAM) 

By- og regionplanlegging (høyere årstrinn av femårig)

Eiendom (høyere årstrinn av femårig)

Eiendomsutvikling 

Folkehelsevitenskap 

Global Developement Studies 

International Environment Studies 

International Relations 

Landskapsarkitektur (høyere årstrinn av femårig)

Landscape Architecture for Global Sustainability 

Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning (MINA) 

Fornybar energi

Miljø og naturressurser

Naturbasert reiseliv

Naturforvaltning

Skogfag

Ecology

Fakultet for Realfag  og teknologi (REALTEK)

Aquatic Food Production

Byggeteknikk og arkitektur (høyere årstrinn av femårig)

Data Science

Geomatikk (høyere årstrinn av femårig)

Industriell økonomi (høyere årstrinn av femårig)

Maskin, prosess- og produktutvikling (høyere årstrinn av femårig)

Miljøfysikk og fornybare energi (høyere årstrinn av femårig)

Vann- og miljøteknikk (høyere årstrinn av femårig)

 

Published 25. juni 2021 - 15:54 - Updated 24. juni 2022 - 10:57