Betaling av semesteravgift

Hva er semesteravgift?

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som har som formål å dekke utgifter som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til. Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges.

Hvem skal betale semesteravgift?

  • En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
  • Enhver som melder seg opp til eksamen.

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift. Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan også velge å betale semesteravgift.

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, gjennom Norad eller UD-finansierte programmer, kan velge å betale semesteravgift.

Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student etter første ledd.  (jfr.§17 Forskrift om  studentsamskipnader, 2008-07-22-828.)

Studenter som ikke betaler semsteravgiften innen fristen kan miste studieretten.

Hvordan betaler jeg?

Alle studenter må selv hente betalingsinformasjon fra StudentWeb. Logg inn med Feide. Betalingsinformasjonen finner du under menyvalget "Betaling". Det sendes ikke ut faktura for semesteravgiften i posten.

Fra og med våren 2017 er semesteravgiften kr 470,-. + valgfri kr 40 (til sammen 510,-) til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Støtten fra norske studenter  har bidratt til å utdanne 776 lærere i  Nicaragua, gitt juridisk hjelp til 233 politisk arresterte studenter i Zimbabwe og ledertrening til titusenvis av unge urfolk i Bolivia og  Nicaragua. Støtten til SAIH er frivillig. Ønsker du refusjon av SAIH avgiften tar du kontakt med SiÅs, lene.halvorsen@sias.no.

Hvis du skal betale fra utlandet må du legge til kr 50,- ekstra grunnet transaksjonskostnader. Hvis ikke blir ikke betalingen registrert. Beløpet blir da enten kr 560,- (inkluderes  støtte til SAIH) eller 520,- (uten støtte til SAIH). 

Når er fristen for betaling av semesteravgift?

15. september i høstsemesteret
1. februar i vårsemesteret

MEN: Studielån og stipendet blir ikke utbetalt før du har betalt semesteravgiften, så det lønner seg å betale den så fort som mulig.

Hvis du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad
Hvis du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn SiÅs, blir ikke betalingen automatisk registrert i studentsystemet ved NMBU. Du må derfor vise/sende dokumentasjon på at du har betalt semesteravgift, slik at det kan bli registrert manuelt. Send en e-post til Studentenes informasjons Torg (SiT), der du oppgir ditt fulle navn og studentnummer, i tillegg til å legge ved kopi av bevis på at du har betalt semesteravgiften. Gyldig dokumentasjon er bilde av studentbevis-appen, som viser at du er semesterregistrert og har betalt ved en annen institusjon.

Øvrige henvendelser om betaling av semesteravgift kan rettes til SiT på telefon 67 23 01 11 (mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00). Du er også velkommen innom oss i Urbygningen.

Digital semesterkvittering 

Semesterkvitteringen får du på appen "Studentbevis". Appen fungerer sammen med ditt studentkort som studentbevis hos bl.a. SiÅS, Ruter, Vy og diverse butikker med studentrabatter. Appen kan brukes på IOS (iPhone/iPad) og Android.
For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg.

Last ned appen!

Har du ikke IOS eller Android telefon kan du bestille en papirversjon. Dette gjøres på StudentWeb. Klikke på navnet ditt øverst til høyre, velg "Min profil", rull ned til "Semesterkvittering" og velg "Ja".

 

Published 19. oktober 2009 - 11:00 - Updated 26. juli 2022 - 9:33