Honorarskjemaer

Biovitenskap / Biosciences

For å få betalt for sensoroppdrag må sensor fylle ut honorarskjema, og både emneansvarlig og ekstern sensor må signere. 

Sendes til Turid Tokerud Ekerholt turid.ekerholt@nmbu.no  med kopi til eksamen-biovit@nmbu.no.

-----

For external examiners/sensors to get their fee, the examiner and course responsible needs to fill in and sign the attached document.

Please send it to Turid Tokerud Ekerholt at turid.ekerholt@nmbu.no with a copy to eksamen-biovit@nmbu.no

Handelshøyskolen / School of Economics and Business

For å få betalt for sensoroppdrag må ekstern sensor fylle ut et honorarskjema. Slik fungerer det - ekstern sensor: 

 1. Fyller ut skjema for sensorhonorar, med DIGITAL SIGNATUR via Adobe. Skjema for sensorhonorar ved HH
 2. Sender skjemaet til intern sensor som signerer også DIGITALT, og sender skjemaet i retur.
 3. Går inn på nettskjema:
  1. Under spørsmål «Velg type skjema innhentingen gjelder» velger SENSORHONORAR.
  2. Fyller videre ut nettskjemaet med informasjon.
  3. Siste del av nettskjema henviser til opplasting av vedlegg: Laster opp signert honorarskjema.

-----

The external examiner/sensor has to fill in and sign the payment form to to get their payment. This is how it works - the external examiner/sensor:

 1. Fills in the attached form, with DIGITAL SIGNATURE via Adobe. Examine fee form at HH
 2. Sends the form to an internal examiner who also signs DIGITAL, and sends the form in return.
 3. Goes to the web form
  1. Under the question "Select the type of form the collection applies to" selects EXAMINER FEES.
  2. Fills in the online form with information.
  3. In the last part of the web form, uploads the signed examiner fee form.

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap / Chemistry, Biotechnology and Food Science

Intern sensor fyller ut skjemaet over for at ekstern sensor skal få utbetalt honorar: Nettskjema for utbetaling av honorar til eksterne sensorer

Landskap og samfunn / Landscape and Society

Utbetaling av honorar og eventuelt reiseutlegg: 

-----

Payment of fees and any travel expenses: 

Miljøvitenskap og naturforvaltning / Environmental Sciences and Natural Resource Management

Ekstern sensor sender på e-post et utfylt skjema til den interne sensoren:

Den interne sensoren attesterer skjemaet og sender det videre til lønnseksjon på fakultet.

Realfag og teknologi / Science and Technology

For å få betalt for sensoroppdrag må ekstern sensor fylle ut et honorarskjema. Slik fungerer det:

 1. Fyll ut honorarskjemaet, signer gjerne digitalt (f.eks ved å lagre det som en pdf og benytte «Fill & Sign» i Adobe). Honorarskjema ved REALTEK
 2. Gå inn på nettskjema.
 3. Last opp signert honorarskjema (og eventuelt reiseregningsskjema), og trykk «Send» nederst til høyre.

----- 

For external examiners/sensors to get their payment, the examiner needs to fill in and sign the payment form. This is how it works:

 1. Fill in the payment form, the form can be signed digitally (e.g. by saving it as a pdf and using «Fill & Sign» in Adobe). Payment form and assignment contract for external examiners at REALTEK
 2. Go to the online form.
 3. Upload the signed payment form (and if relevant a travel expenses form), and press “Send” at the bottom right.

Veterinærhøgskolen / Veterinary Medicine

For å få betalt for sensoroppdrag må sensor fylle ut honorarskjema, og både emneansvarlig og ekstern sensor må signere. 

Sendes til økonomiansvarlig på instituttet.

Published 24. november 2021 - 7:46 - Updated 5. januar 2023 - 14:42