Honorarskjemaer

BIOVIT

For å få betalt for sensoroppdrag må sensor fylle ut honorarskjema, og både emneansvarlig og sensor må signere. Honorarskjema ved BIOVIT

Sendes til Turid Tokerud Ekerholt turid.ekerholt@nmbu.no  med kopi til eksamen-biovit@nmbu.no.

HH

KBM

LANDSAM

Informasjon til eksterne sensorer ved LANDSAM - se punkt 6. Utbetaling av honorar og eventuelt reiseutlegg

Information for external examiners at LANDSAM - check point 6. Payment of fees and any travel expenses

MINA

REALTEK

VET

Published 24. november 2021 - 7:46 - Updated 26. november 2021 - 17:03