Instituttleder Siri Fjellheim konstituert som rektor

Fjellheim er professor i plantebiologi, og kommer fra stillingen som leder for Institutt for plantevitenskap ved fakultet for biovitenskap.

– Det er en ære å få lede NMBU i tiden som kommer, sier Siri Fjellheim. - Vi har en ny strategi, og jobber med å legge til rette for å oppfylle den gjennom utviklingen av strategiske handlingsplaner på tvers av universitetet. Det er viktig at vi holder trykket oppe i dette arbeidet, selv i den mellomperioden vi går inn i.

Etter å ha jobbet på NMBU i over 20 år har Siri et stort hjerte og brennende engasjement for universitetet. Hun var prorektor for forskning og innovasjon mellom 2020 og 2021, og sommeren 2022 ble hun leder ved Institutt for plantevitenskap.

Fjellheim er konstituert for perioden fram til en ny permanent rektor er ansatt, og styreleder Hanne Refsholt er svært fornøyd med konstitueringen.

- Med Siris lange og varierte erfaring på NMBU har hun et meget godt utgangspunkt for å lede universitetet gjennom den viktige og utfordrende perioden frem til vi har ansatt en ny permanent rektor. Hun har nødvendig erfaring som leder og vitenskapelig ansatt, og veldig god kjennskap til hvordan det er å studere på NMBU gjennom å ha undervist, veiledet og vært i miljøet i så mange år. På vegne av universitetsstyret og hele NMBU vil jeg takke Siri for at hun har sagt ja til å ta på seg denne oppgaven, sier styrelederen.

Published 20. April 2023 - 13:36 - Updated 24. April 2023 - 9:51