Ås kommune skal bosette flyktninger fra Ukraina

Det bor studenter i alle kollektiv på Pentagon, men i enkelte kollektiv er det flere ledige rom. Vi ønsker derfor å flytte på noen av dere for å frigi hele kollektiv til bosetting av flyktninger.

 I første omgang ser vi muligheten for frigi følgende kollektiv:

Inferno 001-006

Inferno 207-212

Jubilo 107-112

Jubilo 207-212

 Vi ber om at dere som bor i disse kollektivene flytter over til følgende rom:

 Inferno 001-006              flytter til Inferno 101-106

Inferno 207-212              flytter til Inferno 201-206

Jubilo 107-112                flytter til Jubilo 101-106

Jubilo 207-212                flytter til Jubilo 201-206

Det kan også være mulig å flytte over til andre rom på Pentagon, eventuelt også rett over til boligområdet du har ny kontrakt på for neste studieår.

Vi ber om at dere kommer innom SiÅs bolig i Boksmia i løpet av mandag 28. mars for å avklare nytt rom og hente ut nøkler. Det er også mulig å komme innom i dag og bruke helgen til å flytte på.

Published 25. mars 2022 - 17:48 - Updated 4. April 2022 - 10:20