God studentdeltagelse ved NMBU

Til slutt endte svarprosenten ved NMBU på 44,6 prosent. Det er høyere enn svært mange andre utdanningssteder. Det blir nå trukket 20 vinnere av gavekort a 500kr fra SiÅs blant de som har deltatt. Vinnerene vil bli kontaktet direkte.

Deltagelsen i undersøkelsen bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter. Og kunnskapen fra SHoT2022 vil dermed bli en unik ressurs for alle studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og beslutningstakere generelt. SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. 

Universitet og høyskole

Antall

Svaprosent

Totalt

 

35,10%

Høyskolen for yrkesfag

6

100,00%

Oslo Nye Høyskole

311

100,00%

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences / Samisk høgskole

26

83,90%

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

292

52,70%

Norsk barnebokinstitutt

3

50,00%

MF vitenskapelig høyskole

195

46,90%

Ansgar høgskole

105

45,50%

Norges musikkhøgskole

155

45,30%

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

1751

44,60%

VID vitenskapelige høgskole

890

42,60%

Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning

326

42,00%

Universitetet i Oslo

5962

42,00%

Nord universitet

2306

41,50%

Norges idrettshøgskole

348

41,50%

NTNU

11588

40,30%

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

42

38,90%

Høyskolen for dansekunst

3

37,50%

Barratt Due musikkinstitutt

18

36,70%

Høgskolen i Molde

567

36,40%

Høgskolen i Østfold

1128

35,90%

Høgskulen på Vestlandet

3527

35,70%

Universitetet i Bergen

4529

35,00%

Høgskulen i Volda

647

34,80%

Universitetet i Stavanger

2094

33,00%

Høyskolen for ledelse og teologi

22

32,40%

Universitetet i Sørøst-Norge

2782

32,10%

Lovisenberg diakonale høgskole

203

31,60%

BI Bergen

816

30,80%

BI Trondheim

521

30,70%

Høgskolen i Innlandet

2084

30,10%

Kunsthøgskolen i Oslo

99

29,90%

Politihøgskolen

383

29,80%

Steinerhøyskolen

15

29,40%

OsloMet - storbyuniversitetet

3227

29,10%

BI Stavanger

205

28,60%

Skrivekunstakademiet i Hordaland

2

28,60%

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2802

28,40%

Universitetet i Agder

2338

28,00%

BI Oslo

1764

26,60%

NSKI Høyskole

42

26,30%

NLA Høgskolen

529

25,80%

Norges handelshøyskole

678

25,40%

BI nettstudier

113

23,90%

Bergen Arkitekthøgskole

30

22,90%

Høyskolen Kristiania / Fagskolen Kristiania

1926

21,20%

Noroff Høyskole

92

20,60%

Høgskulen for grøn utvikling

2

16,70%

Atlantis Medisinske Høgskole

17

14,80%

LIMPI - Lillehammer Insititue of Music Production Industries

3

8,80%

 

 

Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning.

Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 var

 • Forhold på studiestedet
 • Studieferdigheter
 • Sosiale forhold
 • Boligsituasjon
 • Økonomi
 • Trivsel og livskvalitet
 • Fysisk og psykisk helse
 • Rusmidler
 • Søvn
 • Suicidalitet og selvskading
 • Mobbing og seksuell trakassering
 • I tillegg bli studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema

SHoT2022 er et samarbeidsprosjekt mellom de tre største studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO. Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelse. Fra fjorårets tilleggsundersøkelse er også studenter ved landets fagskoler inkludert.

Published 3. February 2022 - 11:14 - Updated 29. April 2022 - 12:33