Nytt om koronasituasjonen, eksamen, vaksinering og mental helse

Oppdatert 28.01.-22: Informasjon om korona

 

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme.  

Hvor får du tak i hurtigtester?

Du kan få utlevert en hurtigtest på Studentlivssenteret (SiÅs) og på Servicetorget i Hippocampus på hverdager mellom kl 08-15.45.
Alternativt dra på testsenteret i Ås eller kjøpe på apotek. Fra neste uke vil de også utleveres på SiT i Urbygningen.

Til deg som er nærkontakt

Råd til deg som er nærkontakt

 • Du som er nærkontakt, kan ha blitt smittet med covid-19
 • Du skal være i karantene dersom du bor i samme husstand som noen som har covid-19
 • Du som er øvrig nærkontakt, anbefales å teste deg og å følge med på om du får symptomer
 • Alle nærkontakter som får symptomer skal holde seg hjemme og teste seg

Til deg som må i isolasjon 

Dersom du har påvist covid-19, må du isoleres enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

 Les mer informasjon om å være smittet eller nærkontakt og hvor du melder fra om positiv hurtigtest hos Ås kommune.

 

Rådene for oss på NMBU:

•                 Nå gjelder én meter avstand i undervisningsrom, det betyr at mer undervisning kan gjennomføres fysisk. Det kan bli endringer i romfordelingen i timeplanen. Følg med i Canvas og på timeplanen hva som gjelder for ditt emne.

•                 Avstandskravet gjelder også i andre sammenhenger, som i bibliotek og på lesesaler.

•                 I undervisning skal det være én meter avstand til medstudent og du sitter på samme plass gjennom hele forelesningen/øvelsen.

•                 Vi vurderer nå hvordan eksamen skal gjennomføres til våren, og kommer tilbake med mer informasjon.  Hvordan eksamen til våren blir, vil det informeres om i Canvas i god tid før.

•                 Hvert grupperom har en romplan som viser hvor mange det er plass til. Sørg for hyppig lufting og god håndhygiene. 

•                 Vi kan alle bidra til å unngå smittespredning ved å ha et begrenset antall nærkontakter.

 • Når du er på campus, bruk munnbind når det ikke er mulig å holde én meter avstand.
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Om du har fått påvist korona, skal du selv melde fra til nærkontakter.
 • Vi kan alle bidra til å unngå smittespredning ved å ha et begrenset antall nærkontakter.

Januarblokka fortsetter i hovedsak som planlagt, og vi ser nå på hvordan vi skal gjennomføre vårsemesteret. Eventuelle endringer som berører undervisningen i januarblokka vil bli informert i det enkelte emne via Canvas.

Det tydeligste rådet vi kan gi dere er: Ta vaksine. Merker du symptomer skal du teste deg. Hvis duer syk, hold deg hjemme. Når du er på campus, bruk munnbind når det ikke er mulig å holde én meter avstand. Vask/sprit hender ofte.

Om du har fått påvist korona, skal du selv melde fra til nærkontakter Du kan varsle nærkontakter anonymt hvis du har lastet ned Smittestopp-appen.

Vi mottar nå flere selvtester fra Ås kommune. Disse kan du få på Studentsamskipnaden (studentlivsentret /postkontoret) og på servicetorget i Veterinærbygningen.

Nå kan alle over 18 år bestille dose 3

Det er bare til å bestille time, så lenge det har gått mer enn 20 uker siden dose 2. Vi har drop-in også!

Nå er bestilling av oppfriskningsdose (dose 3) åpnet for alle over 18 år. Denne runden vil du ikke få melding fra kommunen om at det er din tur, så det er bare å bestille:

Slik bestiller du time:

Åpen drop-in

Hvis det ikke passer å bestille time kan du møte opp på drop-in på onsdager og torsdager

 • Onsdager kl. 14–16  (både Moderna og Pfizer)
 • Torsdager kl. 16–18 (kun Moderna)

Her vet vi ikke hvor mange som kommer, så da kan det innimellom oppstå litt kø. Kle deg etter været, og ta gjerne med noe å drikke.Drop-in er også åpen for studenter, helsepersonell, barnehageansatte, skolepersonell og alle andre som ikke har bostedsadresse i Ås kommune. Tilbudet er åpent for alle som befinner seg her. Et par ting å tenke på:

 • Det bør gå minst 7 dager mellom annen vaksine (for eksempel influensavaksinen) og denne dosen.
 • Tidligere var det kun Pfizer som var godkjent som oppfriskningsdose, men nå er også Moderna godkjent. På torsdager tilbyr vi kun Moderna-vaksinen, og de andre ukedagene tilbyr vi begge.

 

Informasjon om koronasituasjonen 

 Regjeringen har innført nye nasjonale tiltak. Målet er å få kontroll på smittesituasjonen ved å redusere kontakt mellom mennesker. 

Nye restriksjoner og innstramminger fra regjeringen gjør at vi må alle må bidra til å begrense møter mellom mennesker. De nye reglene gjelder til natt til lørdag 15. januar.

Eksamen
NMBU har ikke store nok rom til å holde to meter avstand på eksamen, og flere av studentene bor tett og må reise med kollektivtrafikk for å komme til campus. Dette er bakgrunnen for at NMBUs ledelse har besluttet at alle eksamener fra og med onsdag 15. desember, gjennomføres som hjemmeeksamen. I et fåtall emner vil eksamen utsettes til januar, slik at emne-ansvarlig får tid til å lage nye eksamensoppgaver tilrettelagt for hjemme-eksamen.

Undervisning
Januarblokk blir gjennomført digitalt fram til 15. januar. Det vil komme oppdateringer fortløpende hvis situasjonen endrer seg. Unntaket er studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening. De vil få fysisk undervisning i mindre grupper.

Campus er åpen. Vi håper og ønsker at studentene skal få bruke campus også på nyåret – selvsagt med alle smittevernhensyn. Dette vil avhenge av smittesituasjonen og regjeringens retningslinjer.

Published 3. november 2021 - 11:31 - Updated 28. januar 2022 - 13:51