Studenter sliter mer enn før

Gjennom hele pandemien har det vært snakk om at studentene har hatt helt særlige utfordringer. Resultatene fra årets helse- og trivselsundersøkelse kom i dag, og de bekrefter budskapet fra studentene det siste året: Mange av dem sliter, særlig med ensomhet og psykiske vansker.

Årets undersøkelse er ikke like omfattende som undersøkelsen i 2018, men er en tilleggsundersøkelse for å kartlegge studentenes helse og trivsel under pandemien.

Halvparten har alvorlige plager

I 2018 sa 22 prosent av NMBU-studentene at de opplever alvorlige psykiske plager. I år sier 44 prosent det samme. Omtrent like mange sier at de ofte eller veldig ofte savner noen å være sammen med. En tredjedel har søvnproblemer. NMBU ligger på nivå med resten av landet på alle disse faktorene.

- Vi vet at mange studenter, særlig de nye, mangler et nettverk. En del studenter bor alene. De er helt i starten av voksenlivet, og kontakten med undervisere og medstudenter og ikke minst det sosiale og kulturelle tilbudet er avgjørende faktorer for trivselen deres. Alt dette har vært borte i et helt år. Så tallene overrasker meg ikke. Men de gjør meg likevel veldig trist. Trist, men oppsatt på at vi skal gjøre det vi kan for å bedre studentenes situasjon, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen.

En av fem har hatt selvmordstanker

20 prosent av NMBU-studentene sier de har hatt selvmordstanker. 17 prosent sier de har skadet seg selv med vilje. Tre prosent sier de har forsøkt å ta sitt eget liv. Utviklingen siden 2018 er ikke målt på institusjonsnivå, kun på landsbasis. Her måles andelen som har hatt selvmordstanker de siste 14 dagene. Den har økt fra 8 prosent i 2010 til 15 prosent i 2021.

- Dette er det mest alvorlige funnet. Tallene forteller oss at 3 prosent av studentene våre har forsøkt å ta livet sitt og at mange har tanker om dette. NMBU og alle andre instanser som har relasjoner til studentene i hverdagen deres, må ta dette på aller høyeste alvor, sier Baardsen.

- Vi må handle raskt og riktig. Jeg vil kalle inn Studentsamskipnaden, Studenttinget og kommunen til et møte så snart som mulig, og da vil jeg at vi sammen skal sette i verk konkrete tiltak for å hjelpe disse studentene og forhindre at flere får det så vanskelig. Vi er simpelthen nødt til å nå ut til studentene og fange opp dem som sliter, sier Baardsen.

Han mener også det blir viktig framover å utnytte de mulighetene lettelsene i smitteverntiltak gir for å åpne campus igjen og bruke pengene NMBU og samskipnaden har fått fra regjeringas krisepakke på en måte som treffer flest mulig.

- Ta kontakt!

Tilde Birgitte Dalberg, medlem i Studenttingets arbeidsutvalg håper studenter som sliter, klarer å se framover.

– Jeg syns det er utrolig tungt å lese at så mange har det tøft og sliter. Jeg blir litt målløs, det er forferdelig. Flere studenter har det tøft og sliter, de isolerer seg, motivasjonen synker og de sliter med å se lyset i enden av tunnelen. Til dem vil jeg si at det vil gå bra. Vi kommer til å komme igjennom dette. Restriksjonene vil lette. Ta kontakt med venner og fortell dem hvordan du har det. Ser du en som ikke har det så bra, strekk ut en hånd, sier Dalberg.

 

Gode ord til NMBU-forelesere

Digitale forelesninger har blitt den nye hverdagen for studentene under pandemien, og undersøkelsen viser at savnet etter sosial kontakt er stort. 86 prosent av studentene ved NMBU sier de savner kontakt med medstudentene sine, og 60 prosent svarer at de savner kontakt med faglærer.

– Det er trist å se at trivselen på studiet har gått ned, men det kommer ikke som er overraskelse. Det sosiale har mye å si for læringsmiljøet. Studentene trenger å kunne møtes på campus å sitte sammen å studere. Men det er veldig positivt at vi ligger over gjennomsnittet nasjonalt, sier Dalberg. 

Andelen som trives med studiene er noe lavere enn ved forrige SHoT-undersøkelse i 2018. NMBU-studenten trives likevel bedre enn det nasjonale gjennomsnittet. Og flere NMBU-studenter er fornøyde med hvordan foreleserne håndterer den digitale undervisninga.

– Vi hører mange positive historier fra studenter som skryter av foreleserne på NMBU. Mange gjør en kjempejobb for studentene, sier Dalberg.

Sosiale tiltak er viktig

- Jeg er ikke overrasket over tallene, men synes det er veldig synd å se at de faktisk er så mørke som vi frykta. Dette viser at det har væt en utrolig tung tid for studentene, sier styreleder Astrid Randem Lunde i Studentsamskipnaden i Ås.

- Vi ser også at studentene ikke er fornøyde nok med helsetilbudet som har vært i løpet av pandemien. Vi har vært beviste på at tilbudet har vært mindre tilgjengelig, men dette viser oss at vi fortsatt har en jobb å gjøre på lang sikt, sier Lunde.

Både Lunde og Dalberg peker på at informasjon og sosiale tiltak har betydd mye for studentene det siste året.

– Jeg tror det er veldig mange som er fornøyd med at vi gjennomførte fadderuke og UKA i ÅS, og at studentene har fått en ordentlig introduksjon til studiestedet. Jeg har blitt fortalt at det er noe studentene har satt stor pris på at vi fikk gjennomført, sier Dalberg. Lunde i SiÅs er enig.

- Tallene viser at deltagelse i fadderuka var høyere ved NMBU enn ellers. Jeg er veldig glad nå for at vi turte å arrangere den. Jeg er også veldig fornøyd med at studentmentorene våre har nådd totalt 1300 studenter, og håper at det hjelper noe framover. Så er jeg veldig enig med NMBU-ledelsen i at vi skal samarbeide for å nå studentene, særlig dem som sliter. Dersom studiestart kan bli tilnærmet normal, må samtlige ressurser på campus komme sammen for å planlegge hvordan vi skal hjelpe både førsteklassingene og dem som har gått her et år. Målet må være å vise at hjelpen er lett tilgjengelig, at alle har noen og snakke med, sier Lunde.

Studenter hjelper studenter

Regjeringen delte ut 200 millioner til universiteter og høyskoler i mars i år. Midlene skal gå til psykososiale tiltak. I krisepakken for studentene fikk NMBU og Studentsamskipnaden i Ås tildelt i overkant av 4,6 millioner kroner. Midlene skal bli brukt til å lønne studenter til å drive faglig og sosial oppfølging av studentene.

Prorektor Solve Sæbø sier NMBU er bevisste på studentenes behov for både faglig og sosial kontakt gjennom periodene med nedstenging.

- Studentene savner å ha kontakt med medstudentene sine. Dette har vi vært bevisste på, og vi har derfor brukt mye av pengene fra tiltakspakken til å ansette studenter som skal hjelpe studenter. Vi har startet opplæringa av studentvertene tilknyttet SIT og Læringssenteret, så de er i gang.

Sæbø håper studentene klarer å se framover.

- Jeg har lyst til å si til alle studentene våre: Hold ut! Nå åpner vi snart opp! Dette skal vi klare.

Her kan du lese alle NMBUs resultater og den nasjonale rapporten.

Published 26. April 2021 - 18:41 - Updated 3. mai 2021 - 8:13