Hvordan påvirker koronaviruset mental helse?

  • #Vi bryr oss
    Foto
    shutterstock

Studenter over hele landet  inviteres til å være med i undersøkelsen BRY.DEG 2020 som skal kartlegge hvordan Korona-utbruddet påvirker mental helse hos unge voksne. Klikk her for å delta

Hvordan påvirker koronaviruset mental helse?

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Korona (Covid-19).

Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd, har blitt satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste, ble livene våre forandret.

Unge voksne er i risikogruppen for å utvikle psykiske lidelser. Vi vet at dramatiske hendelser kan bidra til økt samhold, mestring og økt motstandsdyktighet, men vi vet også at slike hendelser kan medføre økt risiko for psykiske utfordinger og lidelser på kort og lengre sikt.

Bergen Center for Brain Plasticity  går nå sammen med Senter for Krisepsykologi  ut med landets største undersøkelse blant unge voksne der hensikten er å kartlegge både livsmestring, studiemestring, motstandsdyktighet og psykisk helse på kort og lang sikt i kjølvannet av CovID19.

Dette er et bredt samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Høgskulen på Vestlandet, Rådet for Psykisk Helse og NORMENT Senter fra fremragende forskning.

Vi på NMBU er opptatt av hvordan det går med studentene våre og inviterer deg til å være med på undersøkelsen BRY.DEG 2020

Undersøkelsen har fokus på hvordan utbruddet og tiltakene i etterkant påvirker mental helse hos unge voksne, både på kort og lengre sikt. BRY.DEG 2020 går ut til studenter ved universiteter og høyskoler over hele landet.

Ønsker du å delta? Du finner nettskjemaet her.

Published 2. April 2020 - 16:35 - Updated 22. April 2020 - 14:26