Studiebarometeret 2021

Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er landsomfattende og gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.  Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca. 10-12 minutter. Undersøkelsen starter 21. oktober og det sendes ut egen epost til alle 2.- og 5.-årsstudenter som deltar ved NMBU. Undersøkelsen stenger 21. november (utsatt svarfrist). Svarer du er du med i trekningen av 20 gavekort a 500 kr på Boksmia, og i tillegg trekker NOKUT 5 gavekort på 5 000 kr og 25 gavekort på 1 000 kr. Noen fakulteter trekker også egne premier. 

Resultat offentliggjøres i februar 2022

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.Studiebarometeret.no i februar 2022. Du kan i dag se resultatene fra fjorårets undersøkelse i portalen.

Har du ikke fått epost?

Dersom du ikke har fått innbydelse til å delta i undersøkelsen kan det hende at du bør sjekke spamfilteret for epost. Det er også mulig å skrive inn ditt mobilnummeret via denne lenke for å få tilsendt en lenke til undersøkelsen.
Dersom du er i målgruppen men ikke har mottatt noen invitasjon, og ikke får logget inn med mobilnummer, kan ta kontakt på studiebarometeret@nokut.no

Mer informasjon om undersøkelsen

 

 

Published 21. oktober 2019 - 13:56 - Updated 15. november 2021 - 10:34