Studiebarometeret 2019

  • Studiebarometeret 2019.
    Foto
    Illustrasjon

Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet  pågår. Alle 2.- og 5.-årsstudenter ved NMBU oppfordres til å svare på undersøkelsen om studiekvalitet.

Studiebarometeret 2019

Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på undersøkelsen, som gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.  Undersøkelsen startet 22. oktober og det er sendt ut egen epost til alle som deltar ved NMBU.

Gavekort

For å motivere litt ekstra minner vi om at det ved NMBU trekkes ut 20 gavekort a kroner 500 blant alle som besvarer. I tillegg trekker NOKUT ut gavekort på kroner 5000 blant alle besvarelser på landsbasis.

Offentliggjøres i februar 2019

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.Studiebarometeret.no i februar 2020. Du kan i dag se resultatene fra fjorårets undersøkelse i portalen.

Har du ikke fått epost?

Dersom du ikke har fått innbydelse til å delta i undersøkelsen kan det hende at du bør sjekke spamfilteret for epost. Du kan også logge på direkte og avgi svar i Studiebarometeret her.

 

Published 21. oktober 2019 - 13:56 - Updated 11. november 2019 - 9:15