Båndtvang hele året på Campus Ås

Det er båndtvang hele året på Campus Ås og det båndtvang fra 1. april til 15. oktober på beiteområdene til NMBU.

Båndtvang hele året på Campus Ås

I henhold til Hundeloven er det generell båndtvang i perioden fra og med 1. april til og med 20. august.

I Ås kommune er det i tillegg båndtvang hele året i og i tilknytning til boligområder/tettsteder og handleområder i kommunen og områdene på Campus.
Ås kommune har i egen forskrift bestemt at det skal være utvidet båndtvang fra og med 21. august til og med 15. oktober hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. For NMBUs del gjelder det fra Kilehagen/Vollebekk i syd til Syverud i nord, Norderås, Frydenhaugjordet og på Bjørnebekk.


Dette sier loven
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. 
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. 

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder, kirkegårder eller grav- og urnelunder.

Noen unntak fra sikringsregelen finner du i § 9. Unntak fra sikringsreglene.

Dette sier forskriften for Ås kommune
§ 2.Sikring av hund
1. Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:

a) i og i tilknytning til boligområder/tettsteder og handleområder i kommunen og områdene på Campus-UMB.

b) på offentlige områder i tettbebygd strøk.

c) på områder tilrettelagt for lek og idrett.

2. Av hensyn til husdyr på beite, gjelder utvidet båndtvang for hund f.o.m. 21. august t.o.m. 15. oktober i landbruksområdene hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, f.eks. på beiteområdene tilhørende UMB fra Kilehagen/Vollebekk i syd til Syverud i nord, Norderås, Frydenhaugjorde og Bjørnebekk.

3. Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser utover vanlig båndtvangstid frem til 15. september.

Published 10. April 2017 - 14:44 - Updated 10. April 2017 - 14:44