E-læring om akademisk skriving?

Studenter og undervisere kan se på det nyeste e-læringsverktøyet:

Write & Cite - Understanding Plagiarism

Skrivesenteret tilbyr også veiledning til studenter under skriving av bachelor- eller masteroppgave.

Published 10. oktober 2016 - 16:10 - Updated 10. oktober 2016 - 16:12