Valgnemnda

  • Valgnemnda
    Foto
    Sunniva P. Brajkovic

Ta kontakt med valgnemnda om du er interessert i å stille til valg på Studentting. Her finner du nemndas medlemmer og kontaktinformasjon.

Valgnemnda

Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende Studentting. De er ansvarlige for å ta imot forslag til og finne gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting, til Universitetsstyret og leder og nestleder i AU. Vil du vite mer om hvordan du kan engasjere deg i Studenttinget er det bare å sende en mail til valgnemnda. Her finner du til en oversikt over utvalg i studentdemokratiet på NMBU. 

Valgnemnda kan kontaktes på studenttingets.valgnemd@nmbu.no

Valgnemdas medlemmer

Karina Orset

Anniken Løvig

Ernes Cereku

Published 19. september 2015 - 12:34 - Updated 27. september 2018 - 12:35