Valgnemnda

Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende Studentting. De er ansvarlige for å ta imot forslag til og finne gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting, til Universitetsstyret og leder og nestleder i AU. Vil du vite mer om hvordan du kan engasjere deg i Studenttinget er det bare å sende en mail til valgnemnda. Her finner du til en oversikt over utvalg i studentdemokratiet på NMBU. 

Valgnemnda kan kontaktes på studenttingets.valgnemd@nmbu.no

 

Valgnemdas medlemmer vår 2020

Informasjon kommer

 

 

 

 

 

Published 19. september 2015 - 12:34 - Updated 21. januar 2020 - 12:51