SiÅs styret

Studentsamskipnaden i Ås leverer velferdstjenester til studentene på Campus Ås. Her finner du studentene som leder SiÅs.

SiÅs styret

SiÅs – styret

SiÅs –styret har ansvar for den totale virksomheten til Studentsamskipnaden i Ås, både strategisk og økonomisk. Styret består av totalt sju representanter.  Fire studenter, hvorav en leder, en nestleder og to styremedlemmer. Det er en representant fra NMBU, en ekstern representant og en ansattrepresentant. Styremedlemmene velges av studentting, og man sitter to år i styret. Et år som styremedlemmer, og et år som enten leder eller nestleder. Alle styremedlemmene sitter likevel som enkeltpersoner og er personlige ansvarlige for virksomhetens resultater etter aksjeloven. Styret skal alltid bestå av minst 50% studenter,  først og fremst fordi studentsamskipnader skal drive studentvelferd for studentene, med en sund og god økonomi. SiÅs-styret har referatplikt til Studentting.  Ca 6-8 møter i året, vervene er honorert!

Hva får man ut av å sitte i SiÅs-styret:

-          Være med å videreutvikle studentvelferdstilbudet ved NMBU campus Ås

-          Reell styreerfaring fra en organisasjon med mange ulike virksomheter

-          Seminarer

-          Personlig utvikling

 

Studentrepresentanter skoleåret 2019/2020:

Fredrik Forsberg Ellingsen

Ole Golten

Tor Grobstok

Astrid Randem Lunde

 

Vararepresentanter

Anne Gladsø Wibe

David Martens

 

Published 17. juni 2015 - 15:54 - Updated 21. januar 2020 - 11:55