Vedtekter

Studenttinget fikk nye vedtekter i forbindelse med fusjonen. Noen av vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013, mens resten er vedtatt på Studentting 1 og 6, 2016 og revidert siste gang på Studentting 2, 07.03.2022

 

Published 17. juni 2015 - 15:16 - Updated 24. mars 2022 - 13:32