Vedtekter

Studenttinget fikk nye vedtekter i forbindelse med fusjonen. Noen av vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013, mens resten er vedtatt på Studentting 1 og 6, 2016 og revidert siste gang på Studentting 1, 10.02.2020.

 

Published 17. juni 2015 - 15:16 - Updated 2. mars 2020 - 11:46