Ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet

Ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet

Vedtatt på Studentting 1, 11.februar 2019

 VÅR – for valg som skjer på vårpartiet (1.januar – 30. juni) treer studentrepresentanten inn 1.juli samme år, dersom noe annet ikke er spesifisert. Valgperioden er på 1 år, utenom SiÅs-styret.   

 

Månedsskifte januar/februar: Studenttingets avsparkskonferanse. Skal avholdes for alle i Studentting (representanter, ordstyrere, valgnemnda) + ledere og nestledere i Studentrådene. 

 Februar:

 • Oppstartsmøte med Studentrådene
 • Seminar for studentrepresentanter i programrådene og fakultets Studieutvalg

Studentting 1 – skal avholdes på Adamstuen frem til samlokaliseringsprosjektet er ferdig. Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Komite for semesterets beste underviser, 4 medlemmer. 1-årig verv med direkte tiltreding.

Studentting 2

Følgende saker skal godkjennes/behandles:

 • Tildeling av velferdsmidler
 • Presentasjon av vervene som skal opp på elektronisk valg i april/mai (leder og nestleder til Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), kvinnelige representanter til Universitetsstyret, 1 fast + vara (US), samt kvinnelige representanter til hvert av fakultetsstyrene, 1 fast + vara).

Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Sentral Opptakskomite, 2 faste og 2 vara.
 • Klagenemnda, 2 faste og 2 vara.

Studentting 3

Følgende saker skal godkjennes/behandles:

 • Datoplan for Studentting året etter
 • Årsrapporter fra SiÅs- og US-representantene. Saken skal stå i sakspapirene, men selve rapporten kan legges ut på elektronisk læringsplattform.
 • Orientering om budsjettet fra januar det året.
 • Presentasjon av kandidater til leder og nestleder av Studenttingets Arbeidsutvalg, samt kandidater til Universitetsstyret og fakultetsstyrene.

Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Kontrollkomiteen, 2 ordinære medlemmer.
 • Studentsamskipnaden (SiÅs), 2 faste (2-årig verv) og 2 vara (1-årig verv). Disse kandidatene må være fra campus Ås i perioden med 2 campuser.
 • Ekstern representant til SiÅs-styret. Velges annen hvert år (oddetallsår).
 • Universitets Forskningsutvalg (UFU), 1 fast og 2 vara (prioriterte).
 • Møteledelse, 1 fast + vara

 

April/Mai

Elektronisk urnevalg av leder og nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), samt kvinnelige representanter til Universitetsstyret (1 fast og 1 vara)

HØST - for valg som skjer på høstpartiet (1.august – 31. desemeber) treer studentrepresentanten inn 1.januar året etter, dersom noe annet ikke er spesifisert. Valgperioden er på 1 år, utenom SiÅs-styret.     

 

September

 • Oppstartsmøte med Studentrådene
 • Seminar for studentrepresentanter i programrådene og fakultets Studieutvalg

Studentting 4

Følgende saker skal godkjennes/behandles:

 • Studentting kommer med innspill på forslag for LMU-tiltak for året etter.

Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Forskningsetisk utvalget, 2 fast og 2 vara. 1-årig verv med direkte tiltreding.
 • Komite for tildeling av velferdsmidler, 2 medlemmer. 1-årig verv med direkte tiltreding.

Studentting 5

Følgende saker skal godkjennes/behandles:

 • Førstegangsbehandling av Studentdemokratiets sitt budsjett.
 • Fordeling av velferdsmidler
 • Orientering om verv som skal velges på konstituerende Studentting.

Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Delegater til Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte, 4 faste og 4 vara.
 • Universitets Studieutvalg (USU), 2 faste og 3 vara med direkte tiltreding.

November

Elektronisk urnevalg av mannlige representanter til fakultetsstyret for hvert fakultet (1 fast og 1 vara til hver), samt mannlige representanter til Universitetsstyret (1 fast og 1 vara)

Studentting 6 – skal avholdes på Adamstuen frem til samlokaliseringsprosjektet er ferdig.

Følgende saker skal godkjennes/behandles:

 • Handlingsplan vedtas for neste kalenderår
 • Langtidsstrategi for de neste 3 årene. Langtiddstrategien behandles hvert 3. år, sist vedtatt i 2017.
 • Budsjett for Studentdemokratiet skal behandles for andre gang og vedtas.
 • Årsrapporter fra Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), Universitets Forskningsutvalg (UFU) og Universitets Studieutvalg (USU). Saken skal stå i sakspapirene, men selve rapporten kan legges ut på elektronisk læringsplattform.

Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Kontrollkomiteen, leder av komiteen.
 • Faddergeneral

Konstituerende Studentting - avholdes for nye studenttingsrepresentanter. Følgende kandidater til verv skal velges:

 • Valg av velferdsansvarlig, markedsføringsansvarlig, internasjonalt ansvarlig og miljø- og forskningsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg.
 • Valg av møteledelse, 1 fast og 1 vara.
 • Valg av valgnemnda, 4 medlemmer.
Published 14. august 2015 - 12:40 - Updated 29. April 2019 - 9:58