Studentvalget vår 2022 starter på onsdag

Arbeidsutvalget oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett og stemme i studentvalget. Studenttingets Arbeidsutvalg er på valg samt Universitetsstyrets kvinnelige representant. Kvinnelige fakultetsstyrerepresentanter skal også velges.

Fakultetet med høyest valgoppslutning får vandrepokalen til låns for et år - kan noen slå MINA som har hatt den de siste årene?

 

 

Published 26. April 2022 - 14:35 - Updated 26. April 2022 - 14:35