Fakultetenes Allmøter vår 2022

AU oppfordrer alle til å delta på allmøtene på sitt fakultet. 

Published 19. April 2022 - 9:39 - Updated 19. April 2022 - 10:33