Kandidater til Studentvalget vår 2021

STUDENTVALGET VÅR 2021

KANDIDATER - ARBEIDSUTVALGET:

Fullstendig kandidatur nederst på siden. 

Leder:

 • David Martens
 • Ina Maria Finnerud
 • Vegard Sjaastad Hansen

Medlem:

 • David Martens
 • Nisha Jha
 • Vegard Sjaastad Hansen

KANDIDATER - FAKULTETSSTYRENE:

Fullstendig kandidatur nederst på siden. 

BIOVIT (Biovitenskap)

 • Anne Trætteberg Reitan

HH (Handelshøyskolen)

 • Emiline Frantzen

 KBM (Kjemi, Biologi og Matvitenskap)

 • Iben Amalie Lund 

LANDSAM (Landskap og Samfunn)

 • Elise Morken
 • Emilie Netskar
 • Judith Landøy

MINA (Miljøvitenskap og Naturforvaltning

 • Ada Marie Orthe Karlsen
 • Cecilie Henrichsen
 • Gina Granheim

 REALTEK (Realfag og Teknologi)

 • Marthe Ahlgreen Hansen

 VET ( Veterinærstudiet)

 • Thea Menne Scheide

 KANDIDATER - UNIVERSITETSSTYRET:

Fullstendig kandidatur nederst på siden. 

 •  Astrid Lunde
 • Tilde Birgitte Dalberg
 • Anne Trætteberg Reitan - vara 

 

Published 15. April 2021 - 12:51 - Updated 15. April 2021 - 12:52