Studentting 2 mandag 08.03

Av andre saker som skal opp er vedtak av resolusjoner - erklære klimakrise og et mangfoldig campus, fordeling av velferdsmidler til lag og foreninger, diskusjonssak om ny semesterstruktur. 

Link til arrangementet:

https://www.facebook.com/events/172965877575201

Published 2. mars 2021 - 9:33 - Updated 2. mars 2021 - 9:42