Studentvalget 2020 - Resultater

Resultater av studentvalget 2020

 Gratulerer så mye til alle nyvalgte!

Vi takker alle som har stilt, alle dere studenter som har engasjert dere i Studentvalget, og ikke minst til alle som har stemt!

Oppslutningen er den høyeste siden 2017 (!!), men vi nådde dessverre ikke 30%. Det betyr at Tord blir ikke å gå strekningen Adamstuen - Ås. Vi sier oss likevel veldig fornøyd, til tross for hel-digitalt valg! Som en trøst så kommer Tord til å sykle fra Adamstuen til Ås. Dette blir selvfølgelig dokumentert!

 

AU (Studenttingets Arbeidsutvalg):

Leder: Tuva Todnem Lund

Medlem: Magnus Dybdahl

Medlem: Tilde Birgitte Dalberg

 

Universitetsstyret:

 Fast: Nina Vold Johansen

Vara: Ane Nygård Magnussen

 

Fakultetsstyrene:

KBM:

Fast: Fredrikk Sæther

Vara: Elise Moe Skreosen

LANDSAM:

Fast: Ina Maria Finnerud

Vara: Ida Børve Smith

BIOVIT:

Fast: Margit Fausko

HH:

Fast: Emiline Frantzen

Vara: Camilla Glomsås

VET:

Fast: Thea Menne Scheide

Vara: Silje Stafsnes Bøyum

REALTEK:

Fast: Marthe Ahlgreen Hansen

Vara: Aina Hustveit

MINA:

Fast: Ingrid Staveland Reppe

Vara: Lin April Løstegård

 

Vi gratulerer så mye til alle nyvalgte!!

 

Valgoppslutning:

2020-V

2019-H

2019-V

2018

2017

2016

Universitetsstyret

22,8 %

19,1 %

16,9 %

12,8 %

23,0 %

10,6 %

Fakultet for realfag og teknologi

26,2 %

22,8 %

21,1 %

5,2 %

21,0 %

10,1 %

Fakultet for landskap og samfunn

22,3 %

16,8 %

15,8 %

3,5 %

6,5 %

4,5 %

Handelshøyskolen

17,1 %

23,4 %

14,4 %

7,1 %

10,0 %

5,7 %

Veterinærhøgskolen

30,0 %

15,8 %

16,2 %

20,0 %

15,4 %

6,5 %

Fakultet for biovitenskap

22,9 %

17,6 %

13,3 %

5,4 %

11,8 %

11,7 %

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvalting

25,4 %

27,4 %

24,6 %

9,2 %

10,3 %

14,2 %

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

29,5 %

27,7 %

31,7 %

7,6 %

14,4 %

22,6 %

Totalt i fakultetsstyrevalget: 24%

           

Leder av AU

24,8 %

 

19,2 %

13,3 %

27,4 %

11,9 %

2 medlemmer av AU (nytt, tidligere nestleder av AU)

23,3 %

 

 

 

 

 

Published 4. mai 2020 - 15:12 - Updated 4. mai 2020 - 15:12