Årets studentvalg høst 2018 er i gang

Her kan du stemme: https://valg.usit.no/valg/login.do

Gå inn på linken og stem på representanter til fakultetsstyret og universitetsstyret! Du kan lese om kandidatene her: https://www.nmbu.no/…/stu…/dokumenter/sakspapirer/node/36117

 

Fakultetsstyrevalget:

Det skal velges to faste representanter, en av hvert kjønn, og to vara til hvert fakultet.

Menn velges for et helt år og kvinner for et halvt.

Universitetsstyrevalget

Universitetsstyret er NMBUs øverste beslutningsorgan. To av styremedlemmene i universitetsstyre er studenter. I henhold til regelverk skal begge kjønn være likt representert. Universitetsstyret har 7-8 heldagsmøter pr år samt at det er ønskelig at styremedlemmene fra studentene møter på Toppmøter og nasjonale samlinger i regi av Kollegieforumet. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU), men det er ikke et krav.

Universitetsstyret har endret på valgreglementet for NMBU. Endringen innebærer at vi velger studentrepresentantene fra henholdsvis 1. august og 1. januar. I overgangsperioden vil dette medføre at funksjonsperioden forlenges for manlige sittende styremedlem med et halvt år, som da blir sittende til 01.01.2019.

Det skal velges mannlig representant til Universistetsstyret.

 

Kandidater til Fakultetsstyrevalget:

KBM:

Annbjørg Helene Nygaard Barbakken

Nikolai Bøgseth Aunbakk

Beate Bjørgan  - ønsker å stille som vara

BIOVIT:

Tor Grobstok

Marianne Mjelde

David Martens

LANDSAM:

Taale Kjøs

Ingrid Gravseth Espnes

Fredrik Dalen

HH:

Cecilie Augesen Nielsen

Camilla Glomsås

Stian Fjellstad

Pontus Fredrik Birkedal

VET:

Lars-Amund Skari

Thea Menne Scheide

Jennifer Høy Petersen

Malin Skaug - ønsker å stille som vara

Aksel Heggernes Njaa - ønsker å stille som vara

MINA:                                                                                                  

Emma Kuskemoen

Jardar Lindaas Bringedal

Aurora Hansen - ønsker å stille som vara

REALTEK:

Fredrik Forsberg Ellingsen

Mina Bjerke

Se nederst for presentasjoner

 

Kandidater til Universitetsstyre

  • Benedik Goodman
  • Roble Wais
Published 29. november 2018 - 14:26 - Updated 26. mars 2019 - 12:38