Fastlege og legevakt

Fastlege

I studietiden kan være lurt å ha en fastlege i nærområdet. Du trenger ikke være folkeregistrert i den kommunen du ønsker fastlege i. Du kan bytte fastlege inntil to ganger hvert kalenderår og et fastlegebytte er gyldig fra første dag i neste måned.

På helsenorge side kan du logg inn med elektronisk ID for å bytte fastlege på nett. Der finner du også en oversikt over fastlegene i Ås, både de med og uten venteliste. Du finner kontaktinformasjon til din nye fastlege når du er innlogget på helsenorge.no. 

Innloggingslenke til helsenorge.no

På Helsenorge sin nettside finner du også mer informasjon om egenandel hos fastlegen.

Legevakt

Du kan ta kontakt med legevakten om du får akutt behov for legehjelp og ikke har fastlege i området, eller om du trenger legehjelp på kvelds- eller nattestid. Husk at om du har fastlege i området, skal du benytte fastlegen din i fastlegens åpningstid. Har du fortsatt fastlege i din hjemkommune, kan den kontaktes selvom du studerer på Ås. 

Legevakten i Follo holder til ved Ski sykehus og er tilgjengelig hele døgnet (daglegevakt på dagtid og Follo legevakt på kvelds- og nattestid). Buss nr. 510 går direkte fra busstoppet Universitetet i Ås til busstoppet Ski sykehus og tar ca. 20 minutter

Legevakten ønsker at du ringer legevaktsnummeret 116 117 eller direktenummeret 6487 1930 før du kommer. Her vil en sykepleier svare deg og stille deg noen spørsmål om din helsetilstand.

Helsestasjonen i Ås

Som NMBU-student kan du gratis benytte deg av tilbudene ved Helsestasjon for ungdom og studenter. På helsestasjonen jobber det helsesykepleier, lege, psykolog, jordmor og miljøterapeut som kan hjelpe deg med seksuell helse, psykososial helse og livsstilsproblemer. Ved andre helseproblemer eller sykdomstilfeller anbefales det å bruke fastlegen din, alternativt ta kontakt med en av de private tidbudene i Oslo eller Moss.

Helsestasjonen tilbyr både drop-in og timebestilling og ligger i Ås sentrum. Du finner kontaktinformasjon til helsestasjonen på deres nettsider.

Published 29. April 2019 - 11:57 - Updated 13. januar 2023 - 15:42