SIMBA – Sustainable Innovation of Microbiome Applications in the Food System

SIMBA – Sustainable Innovation of Microbiome Applications in the Food System

Bønner

Kan kjent kunnskap om fermentering av mat brukes på proteinrike, plantebaserte råvarer som vi ikke spiser i dag? I SIMBA undersøker vi hvordan mikroorganismer kan hjelpe oss med å løse store utfordringer innen matproduksjon og bærekraft. 

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Matsikkerhet er en stor utfordring globalt, forsterket av klimaendringer og befolkningsvekst. Fremtidsrettede løsninger er nødvendig for å møte denne utfordringen, og et svært relevant område for forskning på mulige løsninger er innen mikrobiomer (samfunn av mikrober som bakterier, virus, sopp, etc i et bestemt miljø). Vi har allerede mye kunnskap om hvordan mikrobiomer fra hav og land kan påvirke egenskaper og næringsinnhold hos råvarer.

Derfor kan de spille en positiv rolle i matproduksjon, og mat- og ernæringssikkerhet, som til slutt påvirker menneskers helse. Vi mangler imidlertid en dyp forståelse av hvordan mikrobiomene er knyttet til matsystemene våre og hvordan de påvirker hele prosessen fra jord til bord.

Les mer på SIMBAs hjemmeside

Mål

Med fokus på jordbruk og akvakultur har SIMBA-prosjektet til hensikt å: 

 • Få en bedre forståelse av mikrobiomstrukturer og -funksjoner knyttet til land- og sjørelaterte næringskjeder; 
 • Verifisere bærekraften til mikrobielle innovasjoner i matsystemene som helhet; 
 • Skape et bedre Agro-Aqua-Food-system i Europa, som er ressurseffektivt, klimabestandig, bærekraftig og forbrukersentrert; 
 • Forbedre den generelle kunnskapen om mikrobiomer fra land og sjø mot markedets behov i områder der anvendbarhet og beredskap ennå ikke er synlig; 
 • Ta med nye og kostnadseffektive kommersielle applikasjoner til markedet i ulike stadier og prosesser i hele næringskjeden innen 2025 
Mer om prosjektet

Forventede resultater 

 • En sentral database med åpen tilgang som inneholder mikrobiom-data som er nyttig for matproduksjon i Europa. 
 • Oppskalert avlingsproduksjon: levering av utvalgte mikrobielle konsortier på avlingsutbytte, matkvalitet og plantehelse; 
 • Utdype forståelsen av effekten av mikrobiomsammensetning på høykvalitets algebiomasse, fiskehelse og saltvannsjordbruk 
 • Levering av 1-2 designede startkulturer som stammer fra konkrete mikrobiomer som skal brukes i mat og fôrprodukter 
 • Forstå forskjellene i funksjonen til tarmmikrobiota, dens interaksjon med kosthold / mat og hvordan alt dette påvirker helsen 
 • Bedre miljømessige løsninger, så vel som økonomisk og sosialt