Hva driver katten din med?

Hva driver katten din med?

Katt i hage.

Katten er et populært husdyr, men vi vet lite om hva den gjør når den er utendørs. I samarbeid med barnefamilier skal vi GPS-merke kattene deres og finne ut av hva de driver med. Resultatene skal samles inn og formidles av barna i familien.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Katter er populære kjæledyr. I Norge er det anslått at 400.000 husholdninger eier cirka 767.000 katter. Disse kattene kan godt virke godt tamme og forutsigbare, men mye av oppførselen deres er faktisk et mysterium for oss. Mange av kattens mysterier er knyttet til dens atferd mens den er ute. Vi åpner døra og den går over dørterskelen og blir borte. Hvor den går og hva den gjør, vet vi ikke.

I dette prosjektet skal vi bruke GPS og mini-kamera til å registrere katters aktiviteter utendørs, samt installere viltkameraer i eiernes hager. Prosjektet skal stimulere til fascinasjon og nysgjerrighet for forskning og vitenskap blant barn og unge. Vi skal engasjere familier med barn i vitenskapelig forskning og demonstrere viktigheten av resultatene til samfunn og miljø. For å stimulere interessen for forskning og vitenskap skal barna selv utføre forskningen. 

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å øke interessen for forskning og vitenskap blant barn og unge, og demonstrere viktigheten og nytten av ny kunnskap til samfunnet og miljøet. For å oppnå dette skal vi engasjere lokale barnefamilier som eier katter. Disse vil igjen samle store mengder informasjon om katten oppførsel og urbane dyreliv.

Delmål 1. Engasjere barnefamilier som er katteiere i forskningsaktiviteter og trene dem til å samle inn vitenskapelige data. Lære opp barna i å distribuere og vedlikeholde GPS-enheter, samt laste ned dataene.

Delmål 2. Bruke de innsamlede dataene til å svare på viktige sosiale og økologiske spørsmål om katten og dens effekt på økosystemet rundt seg. 

Delmål 3. Bruke deltakende barn i presentasjon og formidling av prosjektresultatene.