21. desember 2021 - Conor er ferdig med sine fjøsbesøk og takker alle bønder som har deltatt

Kutrivsel har i høst besøkt ca. 160 melkekubesetninger totalt. Forsker Conor Barry har selv reist landet rundt i bobil og stått for ca. 100 av besøkene.

- Det gjenstår noen besøk som mine kolleger skal gjøre, men selv har jeg parkert bobilen og er ferdig med denne delen av prosjektet. Nå gleder jeg meg til å se på alle dataene vi ha samlet inn og gjøre beregninger. Det er mye spennende arbeid som gjenstår, så jeg gleder meg til å se hva dataene viser, sier han.

Han forteller at han har hatt en morsom høst. 

- Det har vært fantatstisk fint å møte så mange flinke, norske bønder. Jeg vil si tusen takk til alle som har tatt imot meg og mine kolleger, og takk for alle kaffekopper og hggelige samtaler. Og takk også til alle de som har sagt ja til å delta, men som ennå ikke har fått besøk. Takk for samarbeidet og god jul og godt nytt år!

Relatert innhold

WelCow/Kutrivsel: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger

1. mai 2020 til 31. desember 2024

God dyrevelferd er viktig. I Norge er den sikret og regulert, men vi trenger likevel økt kunnskap om status for dyrevelferden hos husdyr. Prosjektet...

Published 21. desember 2021 - 14:09 - Updated 10. juni 2022 - 10:10