Webinar om tverrfaglighet og bærekraftig utvikling

Hvordan kan skolen utdanne handlekraftige elever som ikke bare har en teoretisk forståelse av bærekraftsutfordringene, men også redskaper til å handle for å løse disse utfordringene? 
Se professor Astrid Sinnes sitt webinar "Fra teoretisk forståelse av problemer til endringsvilje og handlekraft" fra 21. september 2020.
Relatert innhold

Utdanning for bærekraftig utvikling ('UBU i praksis')

1. august 2017 til 30. juni 2022

Det overordnede målet med ‘UBU i praksis’ er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig...

Published 14. oktober 2020 - 13:14 - Updated 14. oktober 2020 - 13:14