Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver innen kommunikasjon - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 28. oktober 2021
Beskrivelse / description: Postdoctor/Researcher in biogas processes - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 28. oktober 2021
Beskrivelse / description: Prosjektleder eksterne relasjoner (seniorrådgiver) - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 29. oktober 2021
Beskrivelse / description: Universitetslektor II innen økonomistyring - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 29. oktober 2021
Beskrivelse / description: Universitetslektor II innen endringsledelse - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 29. oktober 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen industriell produktutvikling og bærekraftanalyse - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. november 2021
Beskrivelse / description: Postdoctor in comparative genomics - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. november 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within the area nutrition and health in salmonids - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 5. november 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow in public health - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 5. november 2021
Beskrivelse / description: Overingeniør/senioringeniør, IT-integrasjon og -utvikling - IT & Service avdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 10. november 2021
Beskrivelse / description: Postdoktor i naturbasert reiseliv - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 11. november 2021
Beskrivelse / description: Researcher in fish nutrition - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2021
Beskrivelse / description: Stipendiat innen folkehelsevitenskap - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within forest planning for uncertainty quantification and risk assessment - NMBU og SmartForest
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Environmental Sciences – Soil and Agronomy - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2021
Beskrivelse / description: Forsker innen genetisk vaksinasjon mot virusinfeksjoner hos laksefisk  - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within veterinary epidemiology - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 17. november 2021
Beskrivelse / description: Professor i hestekirurgi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 19. november 2021
Beskrivelse / description: Overingeniør innen analytisk kjemi - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 21. november 2021
Beskrivelse / description: Researcher within functional genomics in Atlantic salmon - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 22. november 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within Plant-Fungal Biology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. desember 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within tropical ecology and conservation - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 3. desember 2021
Beskrivelse / description: PhD Research Fellowship within Climate Economics - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral Fellow in Climate Economics - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: