Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2023 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: PhD position within Timber Engineering - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral position within Urban Runoff Management - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis/ universitetslektor i matematikkdidaktikk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver forskningskvalitet - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: PhD within International Environment and Development Studies - Violent Resistance and Land Governance in the Sahel - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within International Environment and Development Studies - Migration from West Africa - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Researcher within International Environment and Development Studies - Land Use Conflicts in the Sahel - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Researcher within International Environment and Development Studies - Migration from West Africa - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Instituttleder - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Dyrepleier – vikariat - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. desember 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral Tenure Track position in plant pathology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. desember 2022
Beskrivelse / description: Prodekan utdanning - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. desember 2022
Beskrivelse / description: Internship innen hestesjukdommer - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. desember 2022
Beskrivelse / description: Førstekonsulent innen lønn - Økonomiavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 1. desember 2022
Beskrivelse / description: NMBU søker motivert rådgiver/seniorrådgiver innkjøp - Økonomiavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 2. desember 2022
Beskrivelse / description: Administrasjonssjef - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 4. desember 2022
Beskrivelse / description: Økonomirådgiver/Controller - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 4. desember 2022
Beskrivelse / description: Vitenskapelig assistent - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 5. desember 2022
Beskrivelse / description: Laboratorieleder (overingeniør) innen produksjonsdyrmedisin - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 9. desember 2022
Beskrivelse / description: Faggruppeledere ved Institutt for plantevitenskap, IPV - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 12. desember 2022
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver innen internasjonalisering - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2022
Beskrivelse / description: Overingeniør ved Senter for bærekraftig akvakultur - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 19. desember 2022
Beskrivelse / description: Forsker innen molekylær mikrobiologi - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 21. desember 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow or Ph.D. candidate within microbiome-pathogen and host-pathogen interactions - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 21. desember 2022
Beskrivelse / description: Økonomirådgiver, 2. gangs utlysning - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. desember 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen husdyrproduksjon – besetningsansvarlig storfe - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 31. desember 2022
Beskrivelse / description: Forskningstekniker innen husdyrproduksjon - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 31. desember 2022
Beskrivelse / description: PhD position within experimental meteorology with focus on developing improved data products of ground-based precipitation measurements - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 5. januar 2023
Beskrivelse / description: PhD or postdoc position within Lidar and hyperspectral imaging remote sensing - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 8. januar 2023

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: