Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen fôrteknologi - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 12. april 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow and PhD candidate in microbiomics and molecular microbiology - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 12. april 2021
Beskrivelse / description: Vikariat Avdelingsingeniør, Stoffskifteavdelingen - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. april 2021
Beskrivelse / description: PhD fellowship within the development and application of a handheld infrared spectrometer for food quality measurement - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. april 2021
Beskrivelse / description: Overingeniør ved Senter for fiskeforsøk i Ås - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. april 2021
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver innen prosjektledelse og virksomhetsstyring - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: 15. april 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i folkehelsevitenskap - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 18. april 2021
Beskrivelse / description: Eiendomsforvalter innen strategisk eiendoms- og arealstyring - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 18. april 2021
Beskrivelse / description: Stipendiat innen fiskehelse med fokus på epidemiologi, fysiologi og immunologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. april 2021
Beskrivelse / description: Overingeniør innen matmikrobiologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. april 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør /overingeniør innen kjemiske legemiddel- og algetoksinanalyser - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. april 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis/ universitetslektor i kjemi- og naturfagdidaktikk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 19. april 2021
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver, studieavdelingen - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 20. april 2021
Beskrivelse / description: Stipendiat innen biokjemi og mikrobiologi - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 22. april 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within aquaculture - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 25. april 2021
Beskrivelse / description: Studieveileder - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 25. april 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within microbiology - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 25. april 2021
Beskrivelse / description: Assistant/Associate professor II within Environmental Building Physics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 26. april 2021
Beskrivelse / description: Universitetslektor ved Ambulatorisk klinikk - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 26. april 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within poultry nutrition - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 28. april 2021
Beskrivelse / description: Associate Professor within Agricultural Robotics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 29. april 2021
Beskrivelse / description: Prodekan utdanning - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. april 2021
Beskrivelse / description: Prodekan forskning - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 30. april 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship: Novel ex vivo experimental approaches to decode sea lice resistance mechanisms in salmonid fishes - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 30. april 2021
Beskrivelse / description: Internship innen hestesjukdommer - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 30. april 2021
Beskrivelse / description: Professor / Associate Professor in Data Science (Data Management) - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within poultry nutrition - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. juli 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: