Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Post-doctoral researcher in biogas processes - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 24. juni 2021
Beskrivelse / description: Arbeidsleder innen husdyrproduksjon - storfe  - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 25. juni 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen immunologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 25. juni 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within veterinary immunology - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 25. juni 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within poultry nutrition - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. juli 2021
Beskrivelse / description: Aquaculture and environmental microbiology: PhD student in bioinformatics - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. juli 2021
Beskrivelse / description: Førstelektor/universitetslektor innen bildediagnostikk - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 2. juli 2021
Beskrivelse / description: Associate professor within biooriented process chemistry - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 8. juli 2021
Beskrivelse / description: Associate professor in microbiology - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 8. juli 2021
Beskrivelse / description: Associate professor within organic chemistry - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 8. juli 2021
Beskrivelse / description: Informasjonssikkerhetsleder (CISO) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: 15. juli 2021
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver innen prosjektledelse og virksomhetsstyring - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: 15. juli 2021
Beskrivelse / description: Associate Professor in International Relations - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 31. juli 2021
Beskrivelse / description: Researcher within food safety and antimicrobial resistance in fish - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within Reliability and Safety Assurance of Robotic Autonomous Systems - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within Spatial Mobility Analytics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: Instituttleder – Institutt for eiendom og juss - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen produksjon av instrumenter - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. august 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: