Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Resepsjonist ved Dyresykehuset – smådyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 4. desember 2020
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen veterinærmedisinsk patologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 4. desember 2020
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2020
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør/overingeniør innen veterinær parasittologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 14. desember 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarship in Project Management - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2020
Beskrivelse / description: Rådgiver innen opptak - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2020
Beskrivelse / description: Avdelingsleder for Digital Eiendomsforvaltning - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2020
Beskrivelse / description: Overingeniør innen økologi og naturforvaltning - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2020
Beskrivelse / description: Associate Professor in Garden Art and Landscape Architecture History - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 4. januar 2021
Beskrivelse / description: Technical editor (Senior engineer) - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 4. januar 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Building, Architectural - and Environmental Technology - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 4. januar 2021
Beskrivelse / description: Gartner, anleggsgartner eller landskapsingeniør til Norges landskapslaboratorium NMBU - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 15. januar 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: