Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Associate Professor in International Relations - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 31. juli 2021
Beskrivelse / description: Researcher within food safety and antimicrobial resistance in fish - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør i dyrepleie innen produksjonsdyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2021
Beskrivelse / description: Selvstendig controller innen økonomi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 2. august 2021
Beskrivelse / description: Prosjektleder innen likestilling og mangfold - Personal- og organisasjonsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 2. august 2021
Beskrivelse / description: MR radiograf - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 11. august 2021
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver/rådgiver innen film - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 12. august 2021
Beskrivelse / description: Stipendiat innen molekylær mikrobiologi - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 13. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within Reliability and Safety Assurance of Robotic Autonomous Systems - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within Spatial Mobility Analytics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within material science - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within hyperspectral imaging of solar cell materials - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: Prosjektleder innen bygg - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: Stipendiat innen smådyrkirurgi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: PhD or Postdoctoral research position within dairy science and technology with focus on food microbiomes - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship on functional and evolutionary genomics - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2021
Beskrivelse / description: Ledende bioingeniør innen klinisk patologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 16. august 2021
Beskrivelse / description: Sivilingeniør innen prosessteknikk, måleteknikk og laboratoriearbeid - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 16. august 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Environmental Radioactivity, Radon and Natural Occurring Radioactive Material (NORM) - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 20. august 2021
Beskrivelse / description: Forskningstekniker innen husdyrproduksjon – fjørfe - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 20. august 2021
Beskrivelse / description: Arbeidsleder innen husdyrproduksjon - storfe - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 22. august 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 22. august 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen produksjon av instrumenter - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. august 2021
Beskrivelse / description: Universitetslektor i yrkesdidaktikk i naturbruk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. august 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis/universitetslektor i pedagogikk og veiledningspedagogikk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. august 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i pedagogikk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. august 2021
Beskrivelse / description: PhD position within electrochemical methods for advanced water and wastewater treatment - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. august 2021
Beskrivelse / description: Instituttleder – Institutt for eiendom og juss - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 1. september 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i folkehelsevitenskap og kvalitative metoder  - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 1. september 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i lokalt folkehelsearbeid/ sosial ulikhet - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 1. september 2021
Beskrivelse / description: System-, FDV- og BIM-koordinator - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 3. september 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within environmental chemistry and remediation - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 15. september 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: