Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Tømrer/maskinsnekker - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 31. oktober 2020
Beskrivelse / description: Teknisk og organisatorisk brannvernsansvarlig - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 31. oktober 2020
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within Carbon Capture in Molten Salts (CCMS) - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. november 2020
Beskrivelse / description: Stipendiat innen lærerutdanning og utdanningsvitenskap - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 2. november 2020
Beskrivelse / description: Leder for dyrepleiere og klinikkassistenter ved Dyresykehuset – Hest - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 3. november 2020
Beskrivelse / description: Landskapsarkitekt i Universitetsparken på NMBU - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 8. november 2020
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver – HR  - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 11. november 2020
Beskrivelse / description: Overingeniør/avdelingsingeniør,digitalisering av studieadministrative prosesser - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 13. november 2020
Beskrivelse / description: Instituttleder Institutt for landskapsarkitektur - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 13. november 2020
Beskrivelse / description: Klinikkassistent - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 13. november 2020
Beskrivelse / description: Dyrepleier - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 13. november 2020
Beskrivelse / description: Renholdsleder - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Fagansvarlig med prosjektlederansvar innen VVS/Energi og miljø - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Dekan for fakultet for Biovitenskap - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within Molecular Plant Biology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Spesialistkandidat innen storfehelse  - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Dyrepleier - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2020
Beskrivelse / description: Administrasjonssjef - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 17. november 2020
Beskrivelse / description: Personalrådgiver - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 17. november 2020
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2020

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: