Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellows within multi-omics analysis of animals and their microbial communities - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 28. januar 2022
Beskrivelse / description: Seksjonssjef for studier og forskning - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 28. januar 2022
Beskrivelse / description: Elektriker-100% - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 28. januar 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsleder for Parkenheten - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 31. januar 2022
Beskrivelse / description: Associate professor II within hydrogeology - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 31. januar 2022
Beskrivelse / description: Prosjektleder for studentinnovasjon - Eik Lab - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. januar 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within Radioecotoxicology / Nanoimaging - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 2. februar 2022
Beskrivelse / description: Associate Professor within Aquaculture management, sustainability, and farming technology - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 7. februar 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral researcher and PhD student positions within enzyme characterization and meta-omics - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 9. februar 2022
Beskrivelse / description: 2 Dyrepleiere (fast og vikariat)  - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 9. februar 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within Robot and Sensor Integration  - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 10. februar 2022
Beskrivelse / description: Dataanalytiker (rådgiver/seniorrådgiver) - Økonomiavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 11. februar 2022
Beskrivelse / description: Ingeniør/ tekniker ved Ambulatorisk klinikk - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 11. februar 2022
Beskrivelse / description: Associate professor in Physics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2022
Beskrivelse / description: Associate professor in Data Science (Machine Learning) - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2022
Beskrivelse / description: Associate professor in Scientific Computing - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2022
Beskrivelse / description: Professor II/Associate professor II in Data Security - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2022
Beskrivelse / description: Professor II/Associate professor II in Ethics and Law of Data Science - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Ruminant Nutrition - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2022
Beskrivelse / description: PhD position within Spatial Mobility Analytics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 18. februar 2022
Beskrivelse / description: Førstelektor / universitetslektor innen hestekirurgi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. februar 2022
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i medisinsk biokjemi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 21. februar 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør / Overingeniør  - IT & Service avdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 27. februar 2022
Beskrivelse / description: Sommervikar ved NMBU-parken - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 20. mars 2022

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: