Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Systemadministrator datasenter - IT & Service avdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 27. januar 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within algal genetics - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 31. januar 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow: Food Inspector - developing tools for food label authentication - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. februar 2021
Beskrivelse / description: Koordinator for studentinnovasjon - Eik Lab - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. februar 2021
Beskrivelse / description: Overingeniør innen vitenskapelig databehandling - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. februar 2021
Beskrivelse / description: Vikariat som gartner i Universitetsparken på NMBU  - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 1. februar 2021
Beskrivelse / description: Associate professor/Professor within radioecology/environmental radioactivity - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 3. februar 2021
Beskrivelse / description: Universitetslektor i informatikkdidaktikk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 5. februar 2021
Beskrivelse / description: Postdoktor innen epidemiologi, akvakultur - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 8. februar 2021
Beskrivelse / description: Post-doctoral researcher in biotechnology of filamentous fungi - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 14. februar 2021
Beskrivelse / description: Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling - Universitetsbiblioteket, Ås
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2021
Beskrivelse / description: Spesial- / universitetsbibliotekar innen publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid - Universitetsbiblioteket, Ås
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2021
Beskrivelse / description: Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/ rådgiver innen åpen forskning - Universitetsbiblioteket, Ås
Søknadsfrist / application deadline: 15. februar 2021
Beskrivelse / description: Four PhD and postdoctoral fellows within meta-omics analysis of microbial communities - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 27. februar 2021
Beskrivelse / description: Associate professor within Environmental Building Physics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 28. februar 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: