Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2023 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Elektriker - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 9. oktober 2022
Beskrivelse / description: PhD position within infrared sensor technology for food quality assessment - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 10. oktober 2022
Beskrivelse / description: Seniorkonsulent / Rådgiver(2-årig engasjement) - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 10. oktober 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver/ seniorrådgiver forskerutdanning - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 10. oktober 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow – modelling soil carbon dynamics in outfields and permanent pastures - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 11. oktober 2022
Beskrivelse / description: Professor/Associate Professor in Renewable energy - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 11. oktober 2022
Beskrivelse / description: Postdoktor innen komparativ kreftgenetikk hos hund - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 14. oktober 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship in soil microbiology and GHG emissions - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 15. oktober 2022
Beskrivelse / description: Adminstrativ koordinator/ Forskningsrådgiver - earthresQue SFI - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 16. oktober 2022
Beskrivelse / description: Seksjonssjef innen økonomi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. oktober 2022
Beskrivelse / description: Selvstendig kontroller innen økonomi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. oktober 2022
Beskrivelse / description: Dyrepleier – vikariat - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 18. oktober 2022
Beskrivelse / description: Stipendiat i komparativ kreftgenetikk hos hund - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 19. oktober 2022
Beskrivelse / description: PhD Scholarship within Chemistry and Biotechnology - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 20. oktober 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within fish ecology and alpine aquatic community ecology - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 21. oktober 2022
Beskrivelse / description: Stipendiat innen fiskehelse og anatomi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 21. oktober 2022
Beskrivelse / description: Operasjonsdyrepleier – hest - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 21. oktober 2022
Beskrivelse / description: Universitetslektor innen smådyrsykdommer – kirurgi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 23. oktober 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver markedsføring innen studentrekruttering  - Kommunikasjonsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 23. oktober 2022
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver - markedsføring og merkevare - Kommunikasjonsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 23. oktober 2022
Beskrivelse / description: Økonomirådgiver - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 24. oktober 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within proteomics, enzyme discovery and applied enzymology - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 28. oktober 2022
Beskrivelse / description: Project Management Officer - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. november 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral Tenure Track position in plant photobiology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. november 2022
Beskrivelse / description: Head engineer/ Senior engineer in mechatronics - Institutt for matematiske realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. november 2022
Beskrivelse / description: PhD position within Timber Engineering - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral position within Urban Runoff Management - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. november 2022

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: