Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Prosjektkoordinator innenfor bærekraftsarenaen GreenSmart ved NMBU  - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 9. desember 2021
Beskrivelse / description: Dyrepleier  - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 9. desember 2021
Beskrivelse / description: PhD Research Fellowship within Climate Economics - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral Fellow in Climate Economics - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Leder for Tekniske fellestjenester - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Innovasjonsrådgiver/ kommunikasjonsrådgiver 2-årig engasjement - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Universitetslektor i produksjonsdyrmedisin  - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Dyrepleier innen produksjonsdyr  - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 10. desember 2021
Beskrivelse / description: Postdoctor/Researcher in bioprocess technology  - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 12. desember 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within goat milk quality - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 14. desember 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis / universitetslektor innen infrastruktur for transport av vann, avløp og overvann - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2021
Beskrivelse / description: Associate professor in Physics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. desember 2021
Beskrivelse / description: Stipendiatstilling innen basalfag – veterinærmedisin - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 16. desember 2021
Beskrivelse / description: Undervisningsdyrepleier - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 20. desember 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen ambulatorisk praksis med hest - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. desember 2021
Beskrivelse / description: PhD fellowship within fermentation of keratinous waste substrates - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 3. januar 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow/Researcher within microbiology and environmental biotechnology  - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 3. januar 2022
Beskrivelse / description: Koordinator for etter- og videreutdanning i lærerutdanning (seniorrådgiver)  - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 3. januar 2022
Beskrivelse / description: Prosjektleder innen implementering av nye digitale løsninger - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: 4. januar 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver/seniorrådgiver innen prosjektledelse og virksomhetsstyring - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: 4. januar 2022
Beskrivelse / description: Innstegsstilling – førsteamanuensis innen veterinærmedisinsk patologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 4. januar 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within Robot and Sensor Integration  - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 10. januar 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within environmental performance of circular wood chains  - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 10. januar 2022
Beskrivelse / description: Associate Professor within Aquaculture management, sustainability, and farming technology - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 10. januar 2022

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: