Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Renholder, vikariat - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 27. mai 2022
Beskrivelse / description: Resepsjonist ved Dyresykehuset – smådyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 27. mai 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver/seniorrådgiver innen studieadministrasjon - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 28. mai 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen plantevitenskap/matplanter - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 28. mai 2022
Beskrivelse / description: Overingeniør innen geomatikk i skog- og naturforskning - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 29. mai 2022
Beskrivelse / description: Tre midlertidige stillinger som klinikkveterinær innen smådyrmedisin - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 29. mai 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver/seniorrådgiver innen studieadministrasjon - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 30. mai 2022
Beskrivelse / description: Konsulent 1 års vikariat - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 30. mai 2022
Beskrivelse / description: PhD position within intelligent CFD methods for the simulation of aerodynamic flow in offshore wind turbines - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: Phd position within Computer vision-based analysis of sustainable aquaculture environment - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: PhD position within numerical analysis - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: PhD position in ‘Integrative Life Science Teacher Education’ - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: PhD position in molecular plant pathology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within genetics and plant breeding - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen immunologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: HR-rådgiver - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2022
Beskrivelse / description: PhD position within applied mathematics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. juni 2022
Beskrivelse / description: Stipendiat innen bakteriologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD position within experimental meteorology with focus on developing improved data products of precipitation measurements - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. juni 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør innen husdyrforsøk - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. juni 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver innen opptak - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 3. juni 2022
Beskrivelse / description: Universitetslektor i veterinærmedisinsk anatomi – midlertidig - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 3. juni 2022
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i finans - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 6. juni 2022
Beskrivelse / description: Administrative coordinator to support research activities - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 6. juni 2022
Beskrivelse / description: Ett års vikariat som resepsjonist ved Dyresykehuset – smådyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 6. juni 2022
Beskrivelse / description: Administrasjonskonsulent - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 8. juni 2022
Beskrivelse / description: Internship (roterende) innen smådyrmedisin - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 9. juni 2022
Beskrivelse / description: Førstekonsulent / Rådgiver innen forskningsadministrasjon - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 12. juni 2022
Beskrivelse / description: Rådgiver / Seniorrådgiver innen forskning - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 12. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within bioinformatics and hologenomics - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 13. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD position within fermentation of keratinous waste substrates - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD position within infrared sensor technology for food quality assessment - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD position within landfill leachate treatment and risk assessment - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2022
Beskrivelse / description: Førstelektor/universitetslektor – fast alternativt midlertidig innen smådyrsykdommer - indremedisin - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2022
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen indremedisin – smådyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD position within Timber Engineering - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 30. juni 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within germline stem cell genome editing - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 3. juli 2022

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: