Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Stipendiat innen virologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 8. juli 2022
Beskrivelse / description: Stipendiat innen molekylær mikrobiologi - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 10. juli 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship on evolutionary genomics - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 11. juli 2022
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør / overingeniør innen veterinær bakteriologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 11. juli 2022
Beskrivelse / description: To stipendiater i komparativ kreftgenetikk hos hund - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 12. juli 2022
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen produksjonsdyrmedisin - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 14. juli 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral/research fellow within multi-omics analysis of animals and their microbial communities - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 22. juli 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Chemistry - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 24. juli 2022
Beskrivelse / description: Stipendiat innen smådyrkirurgi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 28. juli 2022
Beskrivelse / description: Driftsleder Dyresykehuset – Hest - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. juli 2022
Beskrivelse / description: Internship innen hestesjukdommer - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. juli 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Evolutionary plant biology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2022
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow – modelling soil carbon dynamics in outfields and permanent pastures - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2022
Beskrivelse / description: Researcher within robotics and/or control - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2022
Beskrivelse / description: Overingeniør innen analytisk kjemi/biogeokjemi - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2022
Beskrivelse / description: Overingeniør innen analytisk kjemi - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2022
Beskrivelse / description: Postdoktor innen tarmmikrobiota hos spedbarn - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. august 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Food Science - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 2. august 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within theme “Norwegian and the EU forest sector in the sustainable circular bioeconomy”  - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2022
Beskrivelse / description: Associate professor/Assistant professor within Sustainable Building Physics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2022
Beskrivelse / description: Renholder - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2022
Beskrivelse / description: Forskningstekniker/Ingeniør på obduksjonssalen – midlertidig - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. august 2022
Beskrivelse / description: IT-utvikler - IT-avdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 21. august 2022
Beskrivelse / description: Infrastrukturarkitekt - IT-avdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 21. august 2022
Beskrivelse / description: Overingeniør/senioringeniør innen IT - IT-avdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 21. august 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within ruminant nutrition and physiology - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 22. august 2022
Beskrivelse / description: PhD position within Timber Engineering - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. august 2022
Beskrivelse / description: PhD scholarship within Infection Biology – Leptospirosis and One Health - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. august 2022
Beskrivelse / description: PhD position within bioelectrochemical systems for wastewater treatment and resource recovery - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 31. august 2022
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i by- og regionplanlegging - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 1. september 2022
Beskrivelse / description: Associate Professor in urban and regional planning - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 1. september 2022
Beskrivelse / description: Gartner i Universitetsparken på NMBU - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 1. september 2022

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: