Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: PhD scholarship within ecology - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: Tre ledige ph.d.-stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis / universitetslektor innen foretaksøkonomi, 2 stillinger - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship within production of plant proteins - genetic and physiological basis for improved production of faba bean (Vicia faba L.) under Norwegian climates - Fakultet for biovitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: Rådgiver/seniorrådgiver innen livslang læring - Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: Dyrepleier innen smådyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: Dyrepleier innen smådyr - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 1. mars 2021
Beskrivelse / description: Rektor - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: 3. mars 2021
Beskrivelse / description: Spesialistkandidat i veterinær anestesiologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 4. mars 2021
Beskrivelse / description: HR-seniorrådgiver - Personal- og organisasjonsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 5. mars 2021
Beskrivelse / description: HR-rådgiver/seniorrådgiver - Personal- og organisasjonsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 5. mars 2021
Beskrivelse / description: Instituttleder ved Institutt for internasjonale miljø og utviklingstudier (Noragric) - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 7. mars 2021
Beskrivelse / description: Associate professor within biostatistics - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 7. mars 2021
Beskrivelse / description: Researcher within forest ecophysiology and remote sensing - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 10. mars 2021
Beskrivelse / description: Seniorrådgiver Læringssenteret - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 10. mars 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral research fellow within food microbiomes and PhD candidate within dairy science & technology - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 12. mars 2021
Beskrivelse / description: Seksjonsleder for teknisk seksjon ved MINA - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 12. mars 2021
Beskrivelse / description: Rådgiver innen personal og administrasjon - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 12. mars 2021
Beskrivelse / description: Postdoctoral research fellow within meta-omics analysis of microbial communities - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 13. mars 2021
Beskrivelse / description: PhD scholarship in ecology of soil-plant interactions in tropical grasslands - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 14. mars 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør / overingeniør innen bakteriologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 14. mars 2021
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør / overingeniør innen bakteriologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 14. mars 2021
Beskrivelse / description: Associate professor within Environmental Building Physics - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. mars 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis innen forsøksdyrlære - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. mars 2021
Beskrivelse / description: Postdoc innenfor økonomi og bærekraft – Omstilling av matsystemet - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. mars 2021
Beskrivelse / description: Sommervikar NMBU-parken - Eiendomsavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 21. mars 2021
Beskrivelse / description: Førsteamanuensis i veterinær mattoksikologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 21. mars 2021
Beskrivelse / description: Doktorgradsstipendiat i forskingsprosjektet: "Cryptosporidium and intestinal viral infections in young calves (CVC)" - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 31. mars 2021

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: