Ledige stillinger

Ledige stillinger

Viftebedet foran Urbygningen.
Beskrivelse / description: Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist / application deadline: Løpende
Beskrivelse / description: Avdelingsingeniør/overingeniør i fagområdet landskapsingeniør - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2020
Beskrivelse / description: Ingeniør/Avdelingsingeniør Norges landskapslaboratorium - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2020
Beskrivelse / description: One PhD and one post-doctoral position within seaweed processing - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Søknadsfrist / application deadline: 31. mai 2020
Beskrivelse / description: PhD position: Meat quality and free-range pig farming - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. juni 2020
Beskrivelse / description: Professor/Associate Professor in Renewable Energy - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 1. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarship in Sustainable Energy Systems - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 2. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarship in renewable energy for transportation - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 2. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarship in modelling of soil carbon in the boreal-alpine ecotone using remotely sensed data - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Søknadsfrist / application deadline: 2. juni 2020
Beskrivelse / description: Ph.d.-stilling innen bioteknologi og embryo transfer på gris - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 8. juni 2020
Beskrivelse / description: Controller/prosjektøkonom - Fakultet for landskap og samfunn
Søknadsfrist / application deadline: 11. juni 2020
Beskrivelse / description: Universitetslektor II innen landbrukspolitikk og bioøkonomi - Handelshøyskolen
Søknadsfrist / application deadline: 11. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarship within medical physics and data science - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarships within computational discovery of organic ferroelectric materials - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD scholarship in geodesy - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow in geodesy - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: Førstekonsulent/rådgiver innen økonomi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: PhD fellowships within fungal fermentation for the production of single cell oils - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: Postdoctoral fellow within fungal fermentation for production of multifunctional fungal biomass - Fakultet for realfag og teknologi
Søknadsfrist / application deadline: 15. juni 2020
Beskrivelse / description: Rådgiver/seniorrådgiver Læringssenteret - Studieavdelingen
Søknadsfrist / application deadline: 17. juni 2020
Beskrivelse / description: Overingeniør innen matmikrobiologi - Veterinærhøgskolen
Søknadsfrist / application deadline: 17. juni 2020

Flere stillinger

Stillingene over er automatisk hentet fra www.jobbnorge.no. Fra tid til annen annonseres ledige stillinger i andre kanaler. Her finner du slike stillinger: