Referansestiler

Referansestiler benyttes for å definere utseende på siteringer (kildehenvisninger) og litteraturlister. De to vanligste stiltypene er forfatter-årstall (f.eks. Harvard, APA) eller nummer (f.eks. Vancouver). Disse finnes i EndNote sammen med mange andre stiler. Vær oppmerksom på at fagtidsskrifter kan ha egne stiler.

Referansestiler for studentoppgaver ved NMBU

EndNotes Harvard-stil er mangelfull, og derfor har Universitetsbiblbioteket utviklet en egen på norsk og engelsk. Stilen følger ikke med programmet, og må derfor lastes ned. I tillegg benyttes hovedsaklig Vancouver og APA.

Harvard NMBU

Vancouver

APA

tbd

noe om deg

Published 2. juli 2018 - 13:31 - Updated 21. mars 2019 - 12:54