EndNote

EndNote er et referanseverktøy som hjelper deg å organisere referanser til bøker, tidsskriftartikler, internettsider o.l.

EndNote

Hva er EndNote

Med EndNote kan du hente referanser fra ulike litteraturdatabaser som f.eks. Web of Science. Programmet brukes sammen med Word, slik at du kan sette inn siteringer på ønsket sted i en tekst, og enkelt lage en litteraturliste basert på henvisningene i dokumentet ditt.

EndNote er et nyttig hjelpemiddel ved skriving av artikler, masteroppgaver etc. Programmet inneholder en rekke referansestiler som benyttes for å definere utseende på litteraturlister. Det finnes egne stiler for masteroppgaver.

Mer informasjon

Published 11. juli 2008 - 11:00 - Updated 12. juli 2018 - 13:49