Informasjon for masterstudenter

Alle studenter ved NMBU skal levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage.

Masteroppgaver

 

Studienemnda vedtok 18. november 2009 at masteroppgaven skal innleveres elektronisk, men den trykte utgaven skal i tillegg leveres til SiT.
Elektronisk versjon av masteroppgaven skal alltid leveres i Brage - selv om du klausulerer oppgaven.

Om innlevering i Brage:

  • Trinn-for-trinn veileder for registrering av oppgaven i Brage
  • Oppgaven skal leveres som én pdf-fil.
  • Selv om du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, må du fortsatt ta med den trykte versjonen til SiT for registrering og stempling.

Sammen med den trykte oppgaven leveres:

Universitetsbiblioteket offentliggjør godkjente oppgaver (som ikke er klausulerte) i Brage slik at alt innhold vil ligge åpent tilgjengelig i fulltekst på internett.


Info fra SiT: 


Hvorfor skal du bruke Brage:

  • Oppgaven oppbevares i Brage (NMBUs elektroniske vitenarkiv), og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.
  • Du beholder opphavsretten til oppgaven, mens NMBU får lov til å publisere den i Brage.
  • Brage blir fulltekstindeksert av Google Scholar.
  • Brage følger den internasjonale OAI-standarden (Open Archives Initiative) for utveksling av metadata, derfor vil din oppgave være gjenfinnbar via nasjonale og internasjonale informasjonstjenester som NORA og OAIster
  • Publisering på nettet betyr markedsføring av masteroppgaven overfor omverdenen.


Innlevering av tidligere oppgaver
Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for offentliggjøring av tidligere godkjente oppgaver.

 

Published 28. April 2010 - 11:00 - Updated 30. April 2020 - 15:08