Informasjon for masterstudenter

Alle studenter ved NMBU skal levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage.

Masteroppgaver

Studienemnda vedtok 18. november 2009 at masteroppgaven skal innleveres elektronisk, men den trykte utgaven skal i tillegg leveres til SiT.
Elektronisk versjon av masteroppgaven skal alltid leveres i Brage - selv om du klausulerer oppgaven.

Om innlevering i Brage:

 • NB Det er forsinkelser i E-postene fra Brage. Hvis du ikke får kvittering for levert masteroppgave, er det hjelp å få på SiT. 
 • Trinn-for-trinn veileder for registrering av oppgaven i Brage
 • Oppgaven skal leveres som én pdf-fil.
  Selv om du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, må du fortsatt levere den trykte versjonen til SiT.
 • Sammen med den trykte oppgaven leveres:
  - Kvittering for innlevering i Brage som er sendt til din e-post.
  - Skjema for konfidensiell gradsoppgave ved klausulering.
 • Universitetsbiblioteket offentliggjør godkjente oppgaver (som ikke er klausulerte) i Brage slik at alt innhold vil ligge åpent tilgjengelig i fulltekst på internett.


Info fra SiT: 


Hvorfor skal du bruke Brage:

 • Oppgaven oppbevares i Brage (NMBUs elektroniske vitenarkiv), og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.
 • Du beholder opphavsretten til oppgaven, mens NMBU får lov til å publisere den i Brage.
 • Brage blir fulltekstindeksert av Google Scholar.
 • Brage følger den internasjonale OAI-standarden (Open Archives Initiative) for utveksling av metadata, derfor vil din oppgave være gjenfinnbar via nasjonale og internasjonale informasjonstjenester som NORA og OAIster
 • Publisering på nettet betyr markedsføring av masteroppgaven overfor omverdenen.


Innlevering av tidligere oppgaver
Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for offentliggjøring av tidligere godkjente oppgaver.

Published 28. April 2010 - 11:00 - Updated 12. mai 2017 - 12:33