Masteroppgaver

 

Alle masteroppgaver ved NMBU skal leveres både i Brage og WISEflow. Kvittering fra Brage-registreringen skal lastes opp i WISEflow, så husk å registrere i Brage først!
Kvitteringen kommer til din NMBU E-post rett etter at du har registrert. Masteroppgaven skal alltid leveres i Brage - også om den skal ha utsatt offentliggjøring.

Om innlevering i Brage:

 • Trinn-for-trinn veileder for registrering av oppgaven i Brage
 • Oppgaven skal leveres som én pdf-fil.
 • Når du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, får du kvittering i løpet av noen minutter, og denne skal lastes opp i WISEflow. Det må være samme oppgavefil som lastes opp i Brage og WISEflow!
 • Hvis dere er flere forfattere, skal oppgaven bare registreres 1 gang i Brage. Da fyller dere bare ut flere forfatterfelt.
 • Skjema for konfidensiell gradsoppgave ved klausulering. Dette skjemaet skal ikke lastes opp i Brage, men i WISEflow.
 • Ta kontakt med Brage-gruppen hvis du har levert feil versjon av oppgaven.
 • Hvis oppgaven hører inn under flere fakultet, sørger Brage-gruppen for at oppgaven blir knyttet til rett samling. Hvis du er i tvil om hvilket fakultet du skal registrere under, er det alltid det fakultetet hvor din hovedveileder er ansatt.

Universitetsbiblioteket offentliggjør godkjente oppgaver (som ikke er klausulerte) i Brage slik at alt innhold vil ligge åpent tilgjengelig i fulltekst på internett.

Oppgaven må ikke inneholde materiale som strider mot inngåtte taushetserklæringer, personvernhensynet eller opphavsretten.
- Se Sjekkliste
- Se også Om opphavsrett og innholdet i Brage

Klausulering av oppgaven (konfidensialitet)

Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13), eller hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse, som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift, skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut. 

I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Slik klausulering kan gis for opptil 5 år.

Les mer om klausulering og båndlegging (se avsnitt: Klausulering og båndlegging)

Info fra SiT: 

Hvorfor Brage?

 • Oppgaven oppbevares i Brage (NMBUs elektroniske vitenarkiv), og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.
 • Du beholder opphavsretten til oppgaven, mens NMBU får lov til å publisere den i Brage.
 • Brage blir fulltekstindeksert av Google Scholar.
 • Brage følger den internasjonale OAI-standarden (Open Archives Initiative) for utveksling av metadata, derfor vil din oppgave være gjenfinnbar via nasjonale og internasjonale informasjonstjenester som NORA og OAIster
 • Publisering på nettet betyr markedsføring av masteroppgaven overfor omverdenen.

Publisering av tidligere oppgaver
Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for offentliggjøring av tidligere godkjente oppgaver.

 

Published 28. April 2010 - 11:00 - Updated 17. november 2020 - 13:57