Lag digitale kompendier med Bolk

Har du hørt om Bolk? Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for klarering av pensum og fremstilling av kompendier. Faglærer søker opp litteratur, setter sammen og bestiller digitale kompendier til sine emner. Kompendiene kan deles med studentene, i for eksempel Canvas.

For å lære hvordan du rettighetsklarerer pensum og samtidig produserer digitale kompendier til studentene dine, bli med på et kort kurs med Kopinor på Zoom 23. juni, kl. 11-12.  Meld deg på her. 

Gjennom Kopinor-avtalen er alle universiteter og høgskoler brukere av Bolk. I hht avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form, registreres for klarering i Bolk.

Les mer om Bolk på Kopinors nettsider.

Har du spørsmål? Kontakt Siri Pihlstrøm

Published 26. April 2022 - 13:06 - Updated 24. mai 2022 - 10:21