Unik lokalhistorie tilgjengeliggjøres i NMBU Brage

Dagbøkene gir et unikt tidsbilde av viktige perioder i Norges, Ås, og Norges Landbrukshøgskoles historie. Dagbøkene er fra perioden 1905-1907 og 1940-59.

Olav Klokk

Olav Klokk

Photo
ukjent, NMBU

Onsdag 23. juni overtok NMBU Universitetsbiblioteket formelt dokumentene og signerte en avtale med vilkår for oppbevaring og forvaltning. Dette ble markert i Universitetsbiblioteket med kaffe og kake sammen med en orientering om biblioteket, Brage og det unike historiske materialet.

På bildet øverst i artikkelen: I front: Astrid Klokk. Stående bak: Sissel Grønseth (hovedbibliotekar), Geir Arne Rosvoll (bibliotekdirektør),  Per Harald Grue (leder Vitenparkens Venner),   Solveig Arnesen (administrerende direktør Vitenparken), Trond Vestad (barnebarn av Olav Klokk og nevø av Astrid Klokk).

Signering av avtale

Signering av avtale

Photo
NMBU/ Sissel Grønseth

 Olav Klokk (1885-1964) var født i Hjørundfjorden på Sunnmøre. Han var utdannet fra Norges Landbrukshøgskole i 1907. Fra 1919-1955 var han høgskolesekretær (direktør) ved Norges Landbrukshøgskole. Fra 1955-59 var han medlem av komiteen som forberedte Norges Landbrukshøgskoles 100-årsjubileum i 1959.

Olav Klokk var fra 1919 også sekretær for den norske avdeling av Norske Jordbruksforskeres forening. I tillegg var han medlem av kontrollkomiteen i Bøndernes Bank og formann i Norges Bondelags finanskomite.

Høgskolesekretær Olav Klokk skrev i perioden 1940 og fram til sin død i 1964 dagbok som omfatter både hans arbeid som høgskolesekretær (direktør) på Norges Landbrukshøgskole (nåværende NMBU) og mer private forhold. Han skrev også dagbok i perioden 1905-1907 da han var student ved Norges Landbrukshøgskole.

Dersom du ønsker å se nærmere på disse dokumentene må du kontakte NMBU Universitetsbiblioteket ved Sissel Grønseth. Dokumentene vil være klausulert fram til 2035, men kan stilles til disposisjon i tråd med NMBU´s rutiner for håndtering av innsynsbegjæringer etter søknad. Representanter for Olav Klokks etterkommere må også gi tillatelse til innsyn.

 

Skrevet av Hilde Kristin Langsholt og Per Harald Grue

Published 24. juni 2021 - 14:33 - Updated 25. juni 2021 - 9:13