Utsendelse av purringer

Bøkene kan leveres i skranken på Sørhellinga eller i Veterinærbygningen.
Bøkene kan også leveres i bokkassene utenfor bibliotekene. I Veterinærbygningen står kassen foreløpig innenfor hovedinngangen i bygget.

Har du spørsmål, kontakt oss på e-post: biblioteket@nmbu.no

 

Published 10. mai 2021 - 13:53 - Updated 10. mai 2021 - 13:53